Meme kanseri hastası bazı kadınlar için tehis konulduunda memenin birinin alınmasının, her zaman hastanın daha uzun yaayacaı anlamına gelmedii bildirildi.

Michigan niversitesinde onkoloji profesörü olan doktor Lori Pierce ve çalıma arkadalarının yaptıı aratırma çerçevesinde, Avustralya, İsrail, İspanya ve ABD’de yaayan ve hepsinde hastalıa yeniden yakalanma olasılıını önemli ölçüde artıran genetik mutasyonlara rastlanan 655 meme kanseri hastası üzerinde inceleme yapıldı.

Sonuçları Barcelona’da düzenlenen Avrupa meme kanseri konferansında açıklanan aratırmada, kanser tehisi konulduktan sonra bir memeleri alınan kadınların 15 yıl sonra hastalıa yeniden yakalanma oranın yüzde 6, bu oranın memesi alınmayan kadınlarda 24 olduu, ancak memesi alınmayan kadınlara kemoterapi uygulandıında bu oranın yüzde 12′ye dütüü gözlendi.

Aratırma öte yandan, yaama ansına bakıldıında memelerini aldırmayan veya aldıran kanser hastaları arasında neredeyse hiç fark görülmediini ortaya koydu.

Bilim adamları, memelerini aldırmayan kadınların tehis konulduktan 15 yıl sonra hayatta kalma oranının yüzde 87, aldıranlarınkinin ise yüzde 89 olduunu açıkladı.

Lori Pierce, aratırmanın bulgularının, bilgi bombardımanına tutulan hastalar için faydalı olabileceini, kemoterapi ve hormon tedavisiyle memenin muhafaza edilmesinin mastektomiye çok makul bir alternatif olduunu söyledi.

Avrupa meme kanseri konferansına bakanlık eden, Paris’teki Institut Curie’nin radyasyon ve onkoloji birimin sorumlusu doktor Alain Fourquet, aratırma bulgularının, meme kanseri tehisi konulan kadınların memelerini muhafaza ettiklerinde, hastaların daha da kötülemeyebileceini gösteren ikna edici veriler sunduunu kaydetti.

AA
Kaynak:haberturk.com