maya

Kehanetler: Yüzlerce yıl önce yok olan Maya Uygarlıı’nın tabletlerine göre dünya büyük bir tufandan sonra son çaına girecek.

Maya takvimindeki yok olu tarihi Marduk’la da örtüüyor. Dünyanın beinci deiimi bu yüzyılda. Tabletlerdeki Maya takvimi tufanların yaandıı 4 çadan sonra sonu yine tufanla bitecek 5′inci çaın 21′inci yüzyılda baladıına iaret ediyor.

Mayalar kim di: Her eyden önce Mayalar çok üstün seviyeli dinsel bilgilerle geldiler. Tek tanrı inancındaki eski “Mu Güne Dini” ne balı bir topluluktular. rnein Mısır uygarlıı, Mu’dan sonra gelen ve Mu kadar gelimemi bir uygarlık olan Atlantis’in bir kolonisiydi. yle olmasına ramen dönemin çok üstünde bir geliim gösteren bir uygarlık olarak tarih sahnesine çıktılar. Mayalar o anlamda Mısır’dan hem çok daha üstün bilgiye ve daha eski bir geçmie sahiplerdi. ok gelimi dini sistemleri sayesinde gelecee ait bazı bilgilere sahip olan Mayalar’ın gelecee ait olan bilgileri ise geçmie ait bilgiye sahip olmalarında yatıyordu. “Balangıç nasılsa son da öyle olacaktır” diye çok eski ezoterik bir söz vardır. ünkü bazı eyler yeryüzünde periyodik olarak tekrar ediyor. İte Mayalar’ı önemli kılan bu ezoterik (gizli öreticilik) bilgi birikimine sahip olmalarıydı. Mayalar’a göre yeryüzünde meydana gelen en önemli deiimlerden biri de eksen açısıyla ilgiliydi.

maya takvimi

Günümüz bilimsel bulguları Mayalar’ın bu bilgisiyle tam anlamıyla örtümü durumdadır.

Mayalar 2012 için ‘zamanların sonu’ diyor. Ancak bu yok olu anlamında deil fiziksel bir deiim. İnsanolu dört kez geriledi ve artık deiim zamanı. Mayalar’a göre; 2012 yılı insanlıın yükseliinin balangıcı olacak.

Maya Kehanetleri’ne göre 22 Aralık 2012 tarihi dünya için çok önemli. ünkü bu dönemde içinde yaadıımız ça sona ererek yeni bir ça balayacak. Büyük bir tufanla gelecek olan bu yeni çaın ipuçlarını ise bilim adamlarına göre iklimsel deiimler sayesinde imdiden gözlemleyebiliyoruz. “Beinci kutupsal kayma” olarak adlandırılan bu deiimde daha önceki deiimlerde olduu gibi yine kutupların manyetik alanının deimesiyle meydana geleceini söyleyen Sınır tesi Yayınları’nın Genel Yayın Yönetmeni Ergun Candan, dünyadaki iklimlerin deiimini de buna balıyor. Candan, “Kutuplar yer veya açı deitirdiinde kutuplarda buzlar eriyor. Kaldı ki, küresel ısınma sonucu u anda Kuzey Kutbu’ndaki buzullar zaten erimeye balamı durumda. Mayalar’a göre de daha önce yaanan dört çada tıpkı bu ekilde sona erdi” diyor.

Dünyanın en az dört kez kutupsal kayma (kuzey ve güney kutbu) yaadıı bilimsel verilerle kanıtlandı. En son Discovery kanalında dünyanın manyetik alanının belirli periyotlarla nasıl deitiini bilimsel çevreler açıkladı. Hatta bilgisayar ekranındaki üç boyutlu animasyonlarla gösterimi yapıldı. u anda dünyanın manyetik alanında muazzam bir deiim var. Bunun da en büyük nedeni günete meydana gelen deiimler. İlginç olan Mayalar bunu biliyordu. Konunun bir dier yanı da Mayalar’ın bununla da yetinmeyip, gelecekte tüm insanlıı etkileyecek trajediyi bizlere ifreli bir ekilde duyurmu olmalarıdır. Bu ifreye göre dünya için 2012 yılı çok önemli.

Yani bu görüe göre 2012 yılında dünya yok mu olacak: Mayalar 2012 için ‘zamanların sonu’ diyor. Fakat bu dünyanın top yekun yok oluu deil, bir fiziksel deiim. Daha önce yaanan sanki tufan gibi düünebiliriz. Bu fiziksel deiimlerle birlikte ruhsal deiimler de birbirleriyle orantılı devam ediyor. Her bir büyük fiziksel deiimlerle birlikte insanlık ruhsal deiimde yaıyor. u ana kadar insanlar aaıya inii yaadı. Birincisinde biraz daha kabalatı, ikincisinde biraz daha, üçüncüsünde biraz daha… Dördüncünün sonunda tam anlamıyla bir dip yaptı. Bu yüzden 2012′yi Mayalar insanlıın yeniden yukarı çıkıın yaanacaı bir ça olarak tanımlıyor. Hatta çeitli dinler bundan Altın a, vaat edilen cennet veya Nirvana gibi bahseder. 2012′nin önemi burada. Aaıya inen insanlık tekrar yukarı çıkacaktır. Bunun da ilk basamaı 2012′dir diyor Mayalar.

Bugüne kadar Mayalar’ın hangi kehanetleri yerini buldu u anda bilimsel olarak ispat edilen dünyanın dört kez kutup deiimi geçirdii. Bugün bu durum ispatlanmı durumda. Günümüz insanları bunu yeni kefetse de, Mayalar bunun farkındaydılar. Bu bile balı baına önemli bir ey.

Mayalar’la ilgili tüm bu bilgilere nasıl ulaıldı: Bütün bunlar dünyaca ünlü astro fizikçi Coterelli’nin bilgilerini bir BBC muhabiri Adrian Gilbert’in derlemesi sonucunda dünya kamuoyuna duyurdu. En önemli bulu da eski Maya kenti Palanque’deki Yazıt Tapınaı’nda buldukları mezar taının kapaındaki ifreyi çözmeleriyle oldu.

ifre nasıl çözüldü: Simetriyle ilgili bilgileri çözerek çok önemli sonuçlara ulatılar. Kapaın üzerindeki erit motiflerini simetrik bir ekilde yan yana getirdiklerinde ortaya Jaguar ve bunun üzerinde de bir Yarasa sembolünün ortaya çıktıını gördüler. Mayalar’ın sakladıkları bu sembollerin bir anda belirmesi Cotterel’i akına çevirmiti. ünkü Mayalar’ın mitolojik yazıtlarında Jaguar beinci yani bizim çaımızı, yarasa ise ölümü sembolize etmekteydi!… Kapaın üzerinde açık bir ekilde görülen “Güne Haçı” nın üzerindeki ilikler ise Güne’in manyetik iliklerini temsil etmekteydi. Bu da Mayalar’ın gizli mesajıydı. Yaanacak trajedinin sebebi Güne’te meydana gelecek olan manyetik deiimlerdir!..

Mayalar aırtıcı bir astronomi bilgisine sahip bir medeniyetti. Sadece Güne, Ay ve Mars gibi bugün amatör gözlemcilerin dahi gözlemleyebildii yakın cisimlerle deil, neredeyse bütün uzak yıldızları, yıldız gruplarını ve bunların hareketlerini gözlemlemilerdi. Hatta bu gözlemleri sayesinde bir yılı bizim bugün süper bilgisayarlarla hesapladıımız süreden milyonda bir hata payı ile hesaplamılardı. Zamanı ölçmede hassas hesaplara ulamak için döngülerden ve iki ayrı takvimden yararlanmılardı. Bunların ilki, kutsal takvim olarak bilinen ve 20er günlük 13 aydan oluan Tzolkin (Gün Sayımı) denen döngüdür. Bu döngü, 13 rakam ve 20 ismin oluturduu kombinasyonları içerir ve 260 günlük sürecin biti günü 13 Ahaudur. Haab adını taıyan bir ikinci takvim, bugün bizim kullandıımız güne takviminin çok benzeridir ve yine 20er günlük 18 aydan oluur. Uinal olarak adlandırılan bu 20 günlük ayların toplamı 360 gün yapar ve Maya zaman ölçümünde buna tun adı verilir. Normal güne yılı için gerekli olan 5 artık gün, 5 tanrının adıyla tuna eklenir (aynı Mısır ve Sümerde olduu gibi!) Her iki döngünün gün sayıları ancak 52 güne yılı sonra eitlenir. Tzolkin ile Haabın bitileri aynı güne denk gelir yani, Tzolkine göre 13 Ahau gününde, Haab da sona ermitir.

GN SAYISI İSMİ
1 Kin
20 Uinal
360 Tun
7200 Katun
144000 Baktun

İte Mayaların efsanevi Long Count yani Uzun Sayım dedikleri süreç, 13 Baktun’a eittir (1.872.000 gün = 5125,36 güne yılı) Maya tarihinde balangıcı olarak belirlenmi noktayı bilmezsek, yukarıdaki hesabı yapamayız. Bizim takvim sistemimize göre bu an, İsa’nın doduu varsayılan yıldır. Gregoryen takvimimizde biz bu yılı 0 olarak kabul eder ve öncesini, sonrasını buna göre hesaplarız. Mayalarda da bu tarihin balangıcı 0.0.0.0.0 günü olmalıdır; yani hereyin balangıç noktası Arkeolojik bulgular ve Karbon-14 yöntemi yardımıyla yapım tarihi bizim takvimimize göre büyük bir kesinlikle belirlenen birkaç tapınakta (İzapa, Chichen Itza ve Monte Alban’da) Maya rahiplerinin, yapılı tarihini belgeleyen Uzun Sayım tarihleri de bulunmu ve yanılma payıyla birlikte Milattan nce 11 Austos 3114 tarihi 0.0.0.0.0 noktası olarak tespit eidlmitir. Ve buna göre 13.0.0.0.0 tarihi 21 Aralık 2012 gününe denk gelmektedir.

Maya takviminin 21 Aralık 2012′de bitmesinde ne var diye soruyor olabilirsiniz. Aslında bu tarih tespit edildikten sonra aratırmacılarında kafasına takılan soru buydu. Ve ilk akla gelende, astronomide bu kadar ileri bir toplumun bu tarihide bir astronomik oluumla ilikilendirmi olma olasılııydı. Bu yönde yapılan aratırmalar bu fikrin doru olduunu ortaya koydu.
Bilindii gibi 21 Aralık tarihi yılın en kısa günüdür. John Major Jenkins, 21 Aralık 2012′de gökyüzünde oluan astronomik konumların, oldukça sıradıı birlemelere iaret ediyor. Bunların en önemlisi, gezegenlerin ve Ay’ın üzerinde hareket ettii, Ekliptik olarak adlandırdıımız tutulum çemberinin, tam 21 Aralık günü Samanyolu’nun dünyadan görülen ekvatoral çizgisiyle kesimesi. Bu kesimenin, modern astronomik ölçümlere göre “galaksimizin merkezi olduu belirlenen noktada (süper karadeliklerden biri olduu düünülüyor.) gerçeklemesi, bu tarihi daha da ilginç kılıyor. Ama daha ilginci, 21 Aralık günü Güne’in de tam gündönümü sırasında bu noktayla aynı hizaya gelmesi. Astronomik deyile Gündönümü Günei, Ekliptik ile Samanyolu kuaının galaksi merkezi olduu belirlenen noktayla aynı hizada kesitii koordinata yerleiyor. Bu birleim, Mayalara göre, Güneler olarak adlandırdıkları devrelerin beincisinin noktalandıı anı belirlemekte.Maya kozmogonisine göre, dünyanın geçmii, 13 Baktun’luk (aaı yukarı 5125 yıl) devrelerden oluur ve bunların her birinin bitimi, dünya için radikal deiimler ve büyük yenilikler içerir. İçinde bulunduumuz devre, Mayalara göre beinci ve son devredir ve 13.0.0.0.0 tarihinde son bulacaktır. Bizim takvimimize göre sözü edilen bu tarih, 21 Aralık 2012′ye denk gelmektedir.

Mayaların bugüne ilikin öngörüleri,efsaneleri veya kehanetleri ise gerçekten çarpıcı. Buna geçmeden önce bir bilgiyi daha vermek gerekli. İçinde bulunduumuz galaksi milyonlarca yıldıza sahip olmasına ramen, galaksimizin merkezi olarak gösterilen nokta yıldız miktarının gayet seyrek olduu bir nokta. Yaklaık 25,800 yılda toplam 4 kere (dünyanın presession süresi) galaksi merkezimizle,

” A door into the heart of space and time will open” , Zamanın ve uzayın kalbindeki kapı açılacak
” The cosmos will be reborn or recreated ” , Evren yeniden doacak, yeniden yaratılacak
” We will reach the Zero Point of the process – a moment of collective spiritual birth ” , Döngünün sıfır noktasına erieceiz, toplu ruhsal dou anı
our basic orientations will be inverted. On the level of human civilization, our basic assumptions and foundation values will be exposed, and we will have the opportunity to embrace values long since driven under the surface of our collective consciousness
Bizim basit doamız ters yüz olacak.

Aslında tek önemli tarih 21 Aralık deil 2012 yılı için. Mayaların astronomi birikimlerinde , Boa takımyıldızındaki Pleiades grubunun ayrı bir önemi var. G Bu yıldız grubunun gökyüzünün tepe noktasından (Zenith noktası) geçii, Mayalar için önemli bir olaydı ve genellikle Tzolkin ile Haab’ın son günlerinin çakıtıı 52 yıllık dönemin sonunda yaandıı için de fazlasıyla önemsenirdi. Monte Alban’dan İzapa’ya dek birçok kentte, gökyüzünün tepe noktasını gözlemlemek için hizalanmı aftlara sahip yapılar bulunmutur. Bu gözlem noktalarında baını yukarı kaldırıp belli bir anda daracık afttan gökyüzüne bakan gözlemci, yalnızca Zenith noktasını görürdü. Meksika’nın güneyinde, İzapa’nın bulunduu paralel üzerinde Güne Pleiades buluması, presesyon etkisinden baımsız olarak her yıl, ilkbahar ekinoksundan 61 gün sonra gerçekleir. Günümüzde bu tarih, Güne’in Boa Burcu’na girdii 20 Mayıs tarihine denk gelmektedir.

Bu buluma Zenith’te gerçekleirse Mayıs 2000′deki gezegen dizilimini hatırlayacaksınız. Ama ondan çok daha önemli bireyi çounluumuz bilmiyoruz Mayalarca önemli olduu yeterince vurgulanan gün, Güne Pleiades Zenith bulumasıdır ve bu astronomik olayın gerçekleme tarihi de 20 Mayıs 2000′dir. Mayalar, 13 Baktun’un hemen öncesine denk gelen bu astronomik bulumayı, bir sürecin balangıcını iaretlemek için kullanmılardı nlü Kukulkan piramidinin tepesinde, dorudan Zenith’e yöneltilmi, çıngıraklı yılan kuyruu biçiminde bir sütun yer alır. ıngıraklı yılanın kuyruundaki çıngırak iaretleri, Maya kültüründe Pleiades’in simgesidir. ıngıraın biraz aaısında, Ahau yüzü olarak adlandırılan bir kabartma vardır ve bu da, Güne’i simgelemektedir. Bir bütün olarak Kukulkan piramidinin tepesindeki ekil, Güne Pleiades Zenith bulumasına iaret etmektedir