Ta üzerindeki detaylı ileme, Mayaların ta içilii için gerekli teknik alt yapıya sahip olduklarını göstermektedir. elik eeler, levyeler ve benzeri aletler olmadan bu içiliin yapılması neredeyse imkansızdır.

Ta üzerindeki detaylı ileme, Mayaların ta içilii için gerekli teknik alt yapıya sahip olduklarını göstermektedir. elik eeler, levyeler ve benzeri aletler olmadan bu içiliin yapılması neredeyse imkansızdır.

MATEMATİK UZMANI MAYALAR

M 1000 yıllarında Orta Amerika’da, dier medeniyetlerden oldukça uzakta yaayan Mayalar, tıpkı Mısır, Yunan veya Mezopotamya’daki uygarlıklar gibi gelimi bir medeniyet oluturmulardır. Mayaların en önemli özellii ise, astronomi ve matematik alanındaki çalımaları ve oldukça karmaık yazı dilleriyle bilime öncülük etmi olmalarıdır.

Mayaların zaman, astronomi ve matematik alanlarındaki bilgileri, kendi dönemlerinin Batı dünyasının bilgisinden bin yıl ilerideydi. Mesela Dünya’nın bir yıllık dönüü hakkındaki hesapları, bilgisayar icat edilmeden önce yapılan hesaplardan daha kesin ve hatasızdı. Matematikte sıfır kavramı, Avrupalı matematikçilerin kefetmesinden bin yıl önce Mayalar tarafından kullanılıyordu. Matematikte kendi çadalarından çok daha gelimi rakamlar ve iaretler kullanmılardı.

Maya Takvimi

Mayaların kullandıı takvim de, ileri medeniyetlerini gösteren delillerden biridir. Mayalar tarafından kullanılan “Haab takvimi” 365 günden olumaktadır. Ayrıca Mayalar, bir yılın 365 günden biraz daha uzun olduunu da hesaplamılardır. Mayaların yaptıkları hesaplamalara göre bir yıl 365.242036 günden olumaktadır. Günümüzde kullanılan Gregoryen takvimi ise 365.2425 günden olumaktadır.57 Görüldüü gibi iki rakam arasında çok küçük bir fark bulunmaktadır. Bu da, Mayaların matematik ve astronomi konusundaki uzmanlıklarını gözler önüne seren bir baka delildir.

Maya takvimi, günümüzde kullanılan 365 günlük Gregoryen takvimiyle neredeyse aynıdır. Mayalar, bir yılın 365 günden biraz daha uzun olduunu hesaplamılardı

Maya takvimi, günümüzde kullanılan 365 günlük Gregoryen takvimiyle neredeyse aynıdır. Mayalar, bir yılın 365 günden biraz daha uzun olduunu hesaplamılardı

Yukarıda - Azteklerin taa oydukları takvimleri görülmektedir

Yukarıda – Azteklerin taa oydukları takvimleri görülmektedir

Mayaların Astronomi Bilgileri

Mayalardan günümüze gelen ve Kodeks olarak isimlendirilen üç kitapta, Mayaların yaantılarına ve astronomi ilimlerine dair önemli bilgiler bulunmaktadır. Madrid Kodeksi, Paris Kodeksi ve Dresden Kodeksi olarak adlandırılan bu üç kitaptan, Dresden Kodeksi Mayaların astronomi hakkında ne kadar çok bilgiye sahip olduklarını göstermesi açısından çok önemlidir. Mayalar oldukça karmaık bir yazı stiline sahiptirler ve bugüne kadar Maya yazısının %5-%30′luk kısmı çözülebilmitir. Bu bile, Mayaların ne kadar ileri bir bilim seviyesine sahip olduklarını göstermek için yeterli olmutur.

rnein Dresden Kodeksi’nin 11. sayfasında Venüs gezegenine dair bilgiler bulunur. Mayalılar bir Venüs yılını 583.92 gün olarak hesaplamılar ve bu rakamı yuvarlayarak 584 gün olarak kabul etmilerdir. Bununla birlikte binlerce yıllık Venüs devrelerini çizimleriyle ortaya koymulardır. Aynı kodekste iki sayfa Mars’a, dört sayfa Jüpiter ve uydularına ait bilgilere, sekiz sayfa da Ay’a, Merkür’e, Satürn’e ayrılmıtır. Bu sayfalarda, sözü edilen gezegenlerin Güne etrafındaki dönüleri, Güne’le birlikte hareketleri, gezegenlerin birbirleriyle ilikileri, Dünya’yla ilikileri gibi oldukça karmaık hesaplamalarla belirlenen bilgileri açıklamılardır.

Venüs yörüngesinin her 6000 yılda bir gün geri alınmasının gerekli olduunu tespit edecek kadar mükemmel bir astronomi bilgisi, geçmite yaamı insanların nasıl bir medeniyete sahip olduklarını göstermesi bakımından önemli bir örnektir.

Venüs yörüngesinin her 6000 yılda bir gün geri alınmasının gerekli olduunu tespit edecek kadar mükemmel bir astronomi bilgisi, geçmite yaamı insanların nasıl bir medeniyete sahip olduklarını göstermesi bakımından önemli bir örnektir.

Mayalıların astronomi bilgisi, Venüs yörüngesinin her 6000 yılda bir gün geri alınmasının gerekli olduunu tespit edecek kadar mükemmeldir. Böyle bir bilgi birikimini nasıl edindikleriyse, günümüzde halen astrologlar, astro-fizikçiler ve arkeologlar tarafından tartıılmaktadır. Günümüzde böyle karmaık hesaplar bilgisayar teknolojisinin yardımıyla yapılabilmektedir. Bugünün bilim adamları uzay hakkında bilgilerini, her türlü teknolojik ve elektronik cihazla donatılmı gözlem merkezlerinde ve üslerde edinmektedirler. Mayalar ise bundan 2000 yıl önce günümüz teknolojisiyle ulaılan bilgi ve hesaplamalara sahiptirler. Bu durum bir kez daha, toplumların sürekli olarak sözde ilkellikten medeniyete doru ilerledikleri tezini geçersiz kılmaktadır. Tarihte yaamı pek çok toplum, günümüz toplumları kadar hatta bazılarından çok daha ileri bir medeniyet seviyesine sahiptir. Ve günümüzde de geçmite yaamı toplumların seviyesine dahi ulaamamı gerilikte yaayan birçok toplum bulunmaktadır. Kısaca, medeniyet kimi zaman ileri, kimi zaman geri gitmekte, kimi zaman da hem ileri hem geri medeniyetler aynı dönem içerisinde yaayabilmektedir.

maya uzay aracı

Resimlerin üzerine tıklayarak gerçek boyutlarını görebilirsiniz!!

Pek çok aratırmacı aaıda görülen resmin Mayaların uzay aracı kullandıklarını sembolize eden bir resim olduuna inanmaktadır.

Pek çok aratırmacı aaıda görülen resmin Mayaların uzay aracı kullandıklarını sembolize eden bir resim olduuna inanmaktadır.

Mayalıların astronomi bilgisi, Venüs yörüngesinin her 6000 yılda bir gün geri alınmasının gerekli olduunu tespit edecek kadar mükemmeldir. Böyle bir bilgi birikimini nasıl edindikleriyse, günümüzde halen astrologlar, astro-fizikçiler ve arkeologlar tarafından tartıılmaktadır. Günümüzde böyle karmaık hesaplar bilgisayar teknolojisinin yardımıyla yapılabilmektedir. Bugünün bilim adamları uzay hakkında bilgilerini, her türlü teknolojik ve elektronik cihazla donatılmı gözlem merkezlerinde ve üslerde edinmektedirler. Mayalar ise bundan 2000 yıl önce günümüz teknolojisiyle ulaılan bilgi ve hesaplamalara sahiptirler. Bu durum bir kez daha, toplumların sürekli olarak sözde ilkellikten medeniyete doru ilerledikleri tezini geçersiz kılmaktadır. Tarihte yaamı pek çok toplum, günümüz toplumları kadar hatta bazılarından çok daha ileri bir medeniyet seviyesine sahiptir. Ve günümüzde de geçmite yaamı toplumların seviyesine dahi ulaamamı gerilikte yaayan birçok toplum bulunmaktadır. Kısaca, medeniyet kimi zaman ileri, kimi zaman geri gitmekte, kimi zaman da hem ileri hem geri medeniyetler aynı dönem içerisinde yaayabilmektedir.

Tikal, en eski Maya ehirlerinden biridir. M 8. yüzyılda kurulmutur. Vahi bir orman arazisinin içine kurulmu olan Tikal ehrinde yapılan arkeolojik kazılarda imdiye kadar, evler, saraylar, piramitler, tapınaklar, toplantı alanları ortaya çıkarılmıtır. Tüm bu alanların birbirleriyle yollar aracılııyla balantılı olduu görülmütür. Hatta uçaktan çekilen bazı radar fotoraflarında, komple bir kanalizasyon sisteminin yanı sıra ehrin her alanını kapsayan bir de sulama sistemi olduu anlaılmıtır. Ne deniz ne de nehir kenarında bulunan Tikal’de sulamanın gerçekleebilmesi için yaklaık on tane de dev su deposu kullanıldıı açıa çıkarılmıtır.

tikal

Darwinistler hiçbir bilimsel delilleri olmamasına ramen, insanın geçmite ilkel bir canlı olduunu, ilkel bir ekilde yaadıını ve zaman içinde zeka seviyesinin gelitiini öne sürerler. Arkeolojik bulgular ise bu iddiaların geçersizliini ortaya koymaktadır. rnein eski Maya ehirlerinden biri olan Tikal'de yapılan kazılarda mühendislik ve planlama harikası eserler ortaya çıkarılmıtır. Hava fotorafları Maya ehirlerinin geni bir yol aıyla birbirlerine balı olduklarını göstermektedir. Tüm bunlar tarihin her döneminde ileri medeniyetlerin var olduunu göstermektedir.

Tikal’den ormana doru uzanan be ana cadde vardır. Bunlar arkeologlar tarafından merasim yolları ya da seramoni caddeleri olarak adlandırılmaktadır. Havadan çekilmi olan fotoraflar ise, Maya ehirlerinin geni bir yol aıyla birbirlerine balı olduklarını göstermektedir. Yaklaık toplam 300 km uzunluundaki bu yollar, detaylı bir mühendislik çalıması yapıldıını ortaya koyar niteliktedir. Tüm yollar, kırılmı kayalardan yapılmı ve üzerleri açık renk dayanıklı bir tabakayla kaplanmıtır. Cetvelle çizilmi gibi düzgün bir hatta sahip olan bu yolların nasıl ina edilmi olduu, yollar ina edilirken Mayaların yönlerini nasıl belirlemi oldukları, hangi araç ve gereçlerden yararlanmı oldukları cevaplanması gereken önemli sorulardır. Evrimci anlayıla bu sorulara akılcı ve mantıklı cevaplar verilmesi mümkün deildir. ünkü mühendislik harikası, kilometrelerce uzunluktaki yollar söz konusudur. Gayet açıktır ki, bu yollar ince hesaplamaların, ölçümlerin, yön tayininin, gerekli araç ve gereçlerin kullanımının eseridir.

Mayaların Kullandıı Dili arklar

Mayaların yaamı oldukları bölgelerde yapılan aratırmalar,  dili çark mekanizmasına sahip aletler yaptıklarını göstermektedir.

Mayaların önemli kentlerinden biri olan Copan’da çekilmi olan arka sayfadaki fotoraf, bu durumun delillerinden biridir. Dili çark mekanizmasını kullanan bir toplumun makine mühendislii bilgisine sahip olması, kuvvet ve hareketin etkileimlerini bilmesi arttır.

Bu bilgilere sahip olmayan birinin dili çark mekanizmasını meydana getirmesi mümkün deildir. rnein sizden, bu resimdekine benzer bir mekanizma oluturmanızı isteseler, gereken eitimi almadan bu mekanizmayı meydana getirmeniz ve kusursuz ilemesini salamanız olanaksızdır.

Oysa Mayalar bunu baarmıtır. Bu da Mayaların bilgi seviyesinin önemli bir göstergesi, evrimcilerin iddia ettii gibi “geçmite yaayanların geri” olmadıklarının ispatıdır.

Buraya kadar ele alınan bilgiler bize geçmite yaamı olan toplumların ileri medeniyet seviyelerinden birkaç küçük örnek sunmaktadır. Bu örnekler, oldukça önemli bir gerçei göstermektedir: Yıllardır evrimci zihniyetle telkin edilen, geçmite yaamı toplumların geri, ilkel ve basit bir yaamları olduu tezi doru deildir. Tarihin her döneminde farklı medeniyet seviyelerinde, farklı kültürlere sahip toplumlar yaamıtır. Ancak hiçbiri dierinden evrimlememitir. Bundan 1000 yıl önce bazı geri medeniyetlerin yaamı olması, tarihin evrimletiini, toplumların ilkelden gelimie doru ilerlediini gösteren bir durum deildir. ünkü bundan bin yıl önce bu geri toplumlarla beraber, bilim ve teknolojide ilerlemi, köklü medeniyetler ina etmi, son derece ileri toplumlar da yaamıtır. Toplumların ilerlemesinde, kültürlerin birbirlerinden olan etkileimleri, nesillerin birbirlerine aktardıkları bilgi birikimi, kukusuz önemli bir rol oynar. Ama bu bir evrimleme deildir.

Kuran-ı Kerim’de de geçmite yaamı toplumlardan örnekler verilirken, bunların bazılarının ileri bir medeniyet ina etmi oldukları haber verilir:

Onlar, yeryüzünde gezip-dolamıyorlar mı ki, böylece kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uradıklarını bir görsünler. Onlar, kuvvet ve yeryüzündeki eserleri bakımından kendilerinden daha üstün idiler… (Mümin Suresi, 21)

Yeryüzünde gezip dolamıyorlar mı ki, kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uradıklarını bir görsünler. Onlar, kendilerinden (sayıca) daha çoktu ve yeryüzünde kuvvet ve eserler bakımından daha üstündüler. Fakat kazandıkları eyler, (azaba karı) onlara hiçbir ey salayamadı. (Mümin Suresi, 82)

(Halkı) Zulmediyorken yıkıma urattıımız nice ülkeler vardır ki, imdi onların altları üstlerine gelmi ıpıssız durmakta, kullanılamaz durumdaki kuyuları (terk edilmi bulunmakta), yüksek sarayları (çın çın ötmektedir). (Hac Suresi, 45)

Kuran’da haber verilen bu gerçekler, arkeolojik bulgularla da desteklenmektedir. Yeryüzündeki pek çok arkeolojik bulgu ve geçmi toplumların yaama alanları incelendiinde, gerçekten de, bu toplumların çounluunun günümüzdeki bazı toplumlardan dahi ileri bir seviyede yaadıkları, inaat teknolojisinde, astronomide, matematikte, tıpta çok büyük aamalar kaydettikleri görülür. Bu da Darwinistlerin, tarihin ve toplumların evrimi masalını bir kez daha geçersiz kılmaktadır.