Alm. Schreinerei (f), Schreinerhandwerk (n), Fr. Menuiserie (f), İng. Carpentry. Aaç ileri ile uraan sanatkârların yaptıı i. Aaç ileriyle uraan ve aaçtan çeitli eyâ yapan sanatkâra marangoz bu sanata da marangozluk denir. Marangozluk ayrıldıı kollara göre mobilyacı, doramacı, dülger, modelci, aaç tornacısı, arabacı, fıçıcı gibi isimler alır.
Mobilyacılık halk arasında ince marangozluk diye de adlandırılır. Oturma odası, yatak odası, yemek odası, salon, hol, antre gibi bütün yerlerin mobilyaları mobilyacılar tarafından yapılır. Halk arasında kaba marangoz denilen doramacı, kapı, pencere, pancur, lambri gibi ileri; dülger, bina yapımında, binanın çatı, tavan, taban ve merdiven gibi aaç ilerini; modelci, dökümü yapılacak kulp, tutamak, çeitli makina ve motor parçalarının yumuak aaçtan modelini yapar. Aaç tornacısı, çeitli mobilyaların ayak veya kayıtlarını, merdiven küpetelerini, tepe süsleri gibi parçalarını aaç tornadan geçirir.
Marangozluk, önceleri bir ustanın yanında çırak olarak çalımak suretiyle örenilirdi. Zamanımızda bu ekilde de sanat örenilmekte ise de daha çok aaç ileri üzerine açılmı olan Endüstri Meslek liselerinde öretilmektedir. Bu okullarda marangozluk mesleinin inceliklerini, tekniini öreten dersler vardır. İster çıraklıktan, ister sanat okullarından yetimi olsun, marangozun bilmesi gerekli temel bilgiler vardır. Bunlardan bata geleni, malzeme bilgisidir. Hangi cins aacın hangi ilerde kullanılacaı okuldan veya ustadan örenilir. İkincisi ise âlet bilgisidir. Avadan denilen marangoz takımlarındaki 100e yakın âletin ne ie yarayacaını ancak okulda görerek, çalıarak veya çıraklıkla örenmekle mümkün olur.
Bu meslein esas ustalıı, bu âletlerin gerei gibi kullanılmasındadır. Bütün âletlerin her birinin ayrı ayrı ne ie yaradıını, kullanılan melzemeye göre hangi âletin kullanılacaı uzun tecrübelerle örenilen
bir bilgidir. Marangozlukta bilinmesi gerekli üçüncü esas bilgi de, marangozluk, mobilyacılık ve yapı ileri târihidir. Bu bilgi usta bir marangozun daha güzel iler yapmasına yardımcı olur.
Amatör olarak marangozluk ileriyle uramak, bo vakitleri deerlendirmek bakımından çok faydalıdır. Bâzı âletlerle evde birçok iler yapılabilir. Bu iler çok zevkli olduu gibi bu sâyede evin ihtiyâcı olan ufak tefek birçok marangozluk ii de yapılmı olur. Osmanlı Sultanlarından İkinci Abdülhamid
İkinci Abdülhamid » #redirectII. Abdülhamit… | Bilgi
Hanın yaptıı mobilyalar birer âheserdir.
Vurma ve çarpmalara karı dayanıklı olabilmesi için marangozlukta kullanılan tezgâhların, gürgen, dibudak gibi mukavim aaçlardan, kalın olarak yapılması lâzımdır. Normal marangoz tezgâhının, boyu 180 cm genilii 65 cm yükseklii ise 80-90 cmdir. Bu ölçülerin deitirilerek yapıldıı tezgâhlar da söz konusudur. Tezgâhın balıca kısımları; kalın aaçtan yapılmı tabla, tezgâhın sa ve sol tarafındaki sıkma (mengene) düzeni, tabla arkasındaki boluk (âlet koyma yeri, çekmece ve ayaklardır).
n mengenede yapılan deiiklie göre tezgâhlar; Alman
Alman » #REDIRECT Almanlar… | Bilgi
ve Fransız tipi tezgâh olarak ikiye ayrılır. Bu iki tip tezgâhtaki tek fark, ön sıkma (mengene âletinde olup, dier kısımlar aynıdır. Yerden kazanmak için dört köe bir tablanın her köesine birer arka mengene (sıkma düzeni) konularak yapılan tezgâhlar da vardır. Bunlara dörtlü marangoz tezgâhı denir. Bu tezgâhlarda; ortada bir takım (âletler) boluu, dört adet çekmece ve tablanın oturduu ayaklar vardır. İkili tezgâhlarda olduu gibi dörtlü tezgâhta da, tabla üzerinde, tezgâh demirini takma delikleri bulunur.
Belli balı marangoz âletlerinin isimleri unlardır: Rende, testere, kerpeten, gönye, bileyi taı, burgu, ee, tokmak, çekiç, tornavida, matkap, mengene, pergel vb.
Teknolojinin gelimesiyle elektrikli makinalar marangozlukta da kullanılmaya balanmı, el âletleriyle yapılan pekçok i planya matkap, bıçkı, kalınlık, pres vb. gibi elektrikli marangoz tezgahlarında yapılır hâle gelmitir.
2. Alternatif : Marangozluk
Marangozluk, aaç ileme zanaatıdır. Aacın doal hâliyle ya da makinalarca ilenmi haliyle alınıp, kesme, biçme, zımparalama gibi ilemlerden geçirilerek nesnelerin ortaya çıkartılması iidir. Bu ii yapanlara marangoz denir.

Ahap malzemeleri, istee göre ileyerek ve ekillendirerek, binalarda gerekli yerlere yerletiren veya ahap eya yapan kiilere de marangoz denir.
Kaynak:www.bibilgi.com