Madensel sular derinlere sızan yer üstü sularının ve/veya derinlerde meydana gelen suların yeryüzüne çıkması ile oluur. Bu sular yollarına çıkan mineralleri, tuzları, gazları ve radyoaktif maddeleri eriterek  bünyelerine katar, zaman zaman de ısınarak yeryüzüne çıkarlar.