Maria Sklodowska 7 Kasım 1867 yılında Varovada dünyaya geldi. Henüz küçük bir çocukken son derece güçlü belleiyle dikkatleri çekiyordu. Fizik öretmeni olan babasının baarısız yatırımları ve Polonya nın deerlerine balı olduu ve fikirlerini uygunsuz zeminlerde dile getirdii için görevine son verilmiti. (Varova arlik Rusyasının igali altındaydı) Annesi de be çocua birden bakamadıı için okul yöneticiliinden ayrılmak zorunda kalmıtır. ok geçmeden, bu maddi sıkıntılara yenileri eklendi. Maria 8 yaındayken annesini kaybetti. Fakat babası entelektüel açıdan her zaman destek oldu. Orta örenimini bir Rus lisesinde birincilikle bitirmi olmasına ramen, Maria Sklodowska üniversite örenimine hemen balayamamıtır. zel dersler vererek aile bütçesine katkıda bulunup, bir yandan da Leh gençlerinin oluturduu gizli milliyetçi özgür üniversite de kadın içilere lehçe kitaplar okudu. 18 yaında zengin ailelerin yanında özel öretmenlik yapıyor ve kazandıı ile Pariste tıp örenimi gören kardeinin giderlerini karılıyordu. 1891 yılının sonbaharında Maria Sklodowska Varova dan Paris trenine binerek, Polonyadan ayrıldı. Bilimsel çalımalarına hemen balamak için Sorbonne da Fen Fakültesine kaydoldu ve Paul Appel, Gabriel Lipmann, Edmond Boutynin derslerine katıldı. Aynı zamanda ünlü fizikçilerle tanıtı. Bu dönemde bir örenci mahallesinde tuttuu çatı katında yoksul ve zor bir yaantı geçiren Sklodowska, örenimini devam ettirebilmek için laboratuardaki fırınların baında gözcülük yapıyor, bazen de ieleri yıkıyordu. İki yıl bu aır artlara katlandı; öyle zamanları oldu ki haftalarca kuru ekmek ve peynirle yetinmek zorunda kaldı. Bilimsel çalımalar yapmak ihtirası ve akıyla yanıp tutuan, bu genç kız sevdii fizik derslerine giriyor, en azından iç huzurunu koruyordu. Maria, aynı laboratuarda kardeiyle birlikte fiziko-elektrik aratırmalar yapan Pierre Curie ile tanıtı. 1894te çalıma arkadalıkları, hissi bir dostlua dönütü ve 25 Temmuz 1895te evlendiler. Fransada ismi bütün dünyanın bildii gibi Madam Marié Curie olarak deitirildi. Pierre Curie ile olan beraberlikleri, yıllar boyu sürecek bir çalımanın temelini oluturdu. 1898 yılında polonyumu ve ardından radyumu bularak bilim tarihinde çıır açtı. 1897 ve 1904 yılında doan kızları İréne ve Eve in doumları hiçbir zaman onun çalımalarını etkilemedi. 19 Nisan 1906 yılında yaanan trajedi, Marié Curie için büyük yıkım oldu. 1906 yılının 19 Nisan Perembe günü Pariste bardaktan boanırcasına yamur yaıyordu. Pierre Curie, saat iki buçua doru fakülteden çıkmı Dauphine caddesinde karıdan karıya geçmek üzereydi. Dalgın dalgın yürürken birdenbire dolu dizgin gelen bir at arabasıyla karılatı. Pierre, hayvanın boynuna sarılıp kurtulmayı denediyse de ıslak olan talar üzerinde kayıp beygirin altına yuvarlandı. Altı tonluk koca arabanın altında kalan bilgin, hemen oracıkta öldü. Hayat ve alıma arkadaını kaybeden Marié Curie, uradıı bu aır darbeyi metanetle karıladı. Kendisini iyiden iyiye çalımalarına verdi. Bir ay sonra kocasının Sorbonne da ki kürsüsüne profesör olarak atandı. 1910 yılında radyoaktiflik üzerine gerçekletirdii bilimsel çalımalarını yayınladı. Bir sonraki yıl Nobel Kimya dülünü kazandı. Curie, Belçika, Brezilya ve ekoslovakya ya geziler düzenleyerek, buralarda dersler verdi. Milletler Cemiyeti Konseyi tarafından Uluslararası Düünsel İbirlii Komisyonu nun üyeliine getirildi, Pariste Curie Vakfının kurulmasına öncülük etti ve Varovada ki kız kardei Bronianın yönetimindeki Radyum Enstitüsünün açılıını yaptı. Marié Curie nin en önemli katkılarından biri de yalnızca hastalıkların iyiletirilmesi için deil, aynı zamanda nükleer fizik aratırmalarına kaynak salamak amacıyla radyoaktif elementlerin biriktirilmesinin zorunluluunu göstermesiydi. Onun bu çabalarının sonucunda toplanan radyoaktif maddeler, daha sonra ortaya çıkan parçacık hızlandırıcılarına tek kaynak oldu. 1920 lerin sonunda İréne Curie ve ei Frédéric Joliot un radyum D ve polonyum ile gerçekletirdii çalımaları baarıya ulatı ve Sir James Chadwick in nötronu bulmasına yardımcı oldu. 1934 te İréne ve Frédéric Joliot yapay radyoaktiflii kefettiler. Marié Curie bu bulutan sonra, 4 Temmuz 1934 yıllında Sallanches yakınları, Fransada radyoaktif ıınların sebep olduu kan kanserinden öldü. Marié Curie sadece çalımaları ve aldıı ödüllerle deil, kendisinden sonra gelen fizikçileri ve kimyacıları etkilemesiyle dikkat çekmi, bilimsel buluların hiçbir zaman karılık beklemeksizin insanlıa sunulmasını savunarak bilim tarihindeki yerini almıtır.

BYK KEİF:
Büyük keif, Profesör Henri Becquerrel in laboratuarındaki karanlık bir odada bir fotoraf camının üzerine bıraktıı uranyum tuzunun camı etkilemesi sonucunda baladı. Becquerrel, bu durumdan uranyum tuzlarının ıın yaymakta olduu sonucunu çıkardı ve bunun üzerine uranyum kapsayan ve bir mineral olan Uranitit i incelemeye baladı. Bu mineralin daha önceki etkileimden daha fazla bir etki içerdiini kefetmesi sonucunda bu etkileimin içinde baka bir element daha olabileceini ileri sürdü. Becquerrel elde ettii sonuçları Marié ve Pierre Curie ile paylatı ve bu yeni elementi aratırmaya koyuldular. Aratırmalarını Fen Fakültesi Fizik Enstitüsünün bodrum katında yer alan küçük bir depoda sürdürdüler. Burası hurdaya çıkarılmı makine ve cihazların depo edildii nemli bir mahzendi. Zehirli gazlar laboratuarı tam bir cehenneme çeviriyordu. Mahzendeki masaların üzeri külçelerden alınan numunelerle dolup taıyordu. Pierre ve Marié Curie, Bohemyanın Sankt Joachimsthal kasabasında Uranitit madenleri ileten Avusturya hükümetinden, cam ve boya sanayisinde kullanılan bu maddeden gönderilmesini istediler. Bir ton Uranitit gönderilmesiyle birlikte zorlu bir çalıma devresi balamı oldu. Bütün gün kilolarca Uranitit i arıtıyorlar, arıtılmakta olan külçeden çıkan zehirli gazlar, gözlerini yaartıyor ve buhardan nefesleri kesiliyordu. Fakat Marié Curie asla yılmadı ve bu kutsal amaç uruna çalımalarına devam etti. Uzun süren çalımalardan sonra, Uranitit elli kiloluk bir cevher haline getirildi ve nihayet 1898 Temmuzunda bu maddeden yeni bir element i ayrıtırmaya baardılar. Bu element Marié nin anavatanına olan saygısından dolayı Polonyum olarak adlandırıldı. Yorucu çalımalar devam etti ve 45 ay sonra mutfak tuzuna benzeyen toz kırıntısı ortaya çıktı. Aranılan esrarengiz madde bulunmutu: RADYUM. Curie ler bu maddenin uranyumdan iki milyon defa daha güçlü olduunu bilim dünyasına açıkladılar. 1903 yılında da Nobel dülünü kazandılar.

BAARILI BİR KADIN:
Madam Marié Curie nin baarılarıyla süsledii hayat hikayesi, orta örenimini gördüü bir Rus lisesinden 16 yaında altın bir madalya ile mezun olmasıyla baladı. 1891 yılında Parise yerleen Curie, hemen Fen Fakültesine kaydoldu ve kısa sürede Jean Perrin, Charles Maurin ve Aime Cotton gibi ünlü fizikçilerle tanıtı. İki yol sonra fizik lisansı sınavını vererek, Lippmannın aratırma laboratuarında çalımaya baladı. 1894te de matematik lisansı sınavını ikincilikle bitirdi.1895 te hayatlarını birletiren Marié ve Pierre Curie yıllar boyunca verimli çalımalarıyla bilim dünyasına katkıda bulundular. Birlikte,1898 yazında polonyumu ve birkaç ay sonrada radyumu kefettiler. 1903 yılının haziran ayında Radyoaktif Maddeler stüne Aratırmalar teziyle doktora derecesini alan Marié Curie, Pierre Curie ile birlikte Royal Society nin Davy Madalyasıyla ve Becquerel ile 1903 Nobel Fizik dülüyle ödüllendirildi. 1904 yılında Pierre Curienin yönettii laboratuara baasistan olarak atandı. Fakat 1906 yılında einin ölümü üzerine Marié Curie, Sorbonne niversitesinin fizik kürsüsüne atanarak, einin yerine geçti ve bu üniversitede ders veren ilk kadın öretim görevlisi oldu. İki yıl sonra hemen profesörlüe yükseltildi ve 1911 yılında Nobel Kimya ödülünü tek baına aldı. Ayrıca 1914 te Paris niversitesi Radyum Enstitüsü nün kurulmasına öncülük etti. 1. Dünya Savaı sırasında, kızı İréne ile birlikte Fransız ordusunda radyoloji servislerinin kurulmasına yönelik çalımalarda bulunan Curie, 1921 de iki kızıyla birlikte Amerikaya yaptıı gezi de Bakan Warren G. Harding kendisine Amerikan kadınlarının kendi aralarında topladıkları parayla aldıkları 1 gr. Radyumu armaan ettiler. 1922 de de Tıp Akademisi yeliine seçildi. Bundan sonraki çalımalarını radyoaktif maddelerin kimyasal yapılarının aratırılması ve bu maddelerin tıp alanındaki uygulamaları üzerine younlatırdı.
Madam Marié Curie yaamını zor artlar altında sürdürmü, renmek, kefetmek, kendisinden sonra gelen nesillere ve bilim adamlarına arkasından bireyler bırakabilmek için çabalamıtı. Annesinin ve babasının da eitimci olmalarının hem kendisinin, hem de dier kardelerinin bilime olan saygıları yönünden etkisi büyüktür. Einin de bilim adamı olması sonucu kızlarının da bilim için evkle çalımaları hiçte aırtıcı deildir. Curie ailesi daima dier bilimcilerle yaptıı uzun meakkatli çalımalarının ardından büyük keiflerde bulunmu, çalımaları ödüllendirilmi, bu istikrarı hiç bozmamı ve böylece insanlık tarihine örnek olmutur. Kısaca o, bir idol olarak bilim ve hayat adına verdii mücadelelerle dolu zorlu yaamını, baarılarıyla süslemi, ender kadınlardan biridir.