mefta
“ldükten sonra bedeniniz neler yapabilir” Hiç düündünüz mü İte size ölümden sonra insan bedenin neler yapabilecei…

ölü

lü ruhlarıyla evlenenler var
lüm aka engel olamıyor inde. Sebebi ise hayalet evlileklerinde gizli. lüm evlilii in efsanelerinde ilk kez 2 bin yıl önce ortaya çıkmı ve o zamandan beri de kültürlerinin bir parçası olmutur. Hayalet evlilii zaman zaman bakire kızların öldükten sonra kabul edilmelerini salamak için de bir yol olmu. Bazen ölen oullar onurlandırılmak için, yaayan gelinlerle evlendirilmitir. Ama her iki durumda da evliliin ölüyü dier hayatta mutlu etmek gibi dini bir görevi vardı.

1960larda bu inanı yava yava son bulmaya balasa da, yetkililer uygulumanın günümüzde az da olsa devam ettiini belirtmilerdir. Hatta, erkek ölüm oranı kadınlarınkinden daha fazla olduu için bugün bile bazı hayat kadınları, akıl hastaları ve hizmetçi kadınlar hayalet e olarak satılmak için öldürüyorlar.

mumya
Mumyaları açmak zevk için yapılan etkinlie dönüebilir
Kimi toplumlarda mumyalar az rastlanan ve deerli varlıklar olarak görülürken, Eski Mısırda mumyalama teknii çok yaygın olarak kullanılan bir modeldi. Peki o dönemdeki bütün mumyalara ne olmutu Temel olarak, Avrupalılar ve Orta Doulular yüzyıllarını Eski Mısır mezarlarını yama etmeye harcamılar ve mumyaları ucuz meta haline dönütürmülerdir.

Mesela, mumyalardan yapılmı her derde deva eyalar, ilaçlar kadar popülerdi. Hayvanların mumyaları ise, çounlukla evlerde çıra olarak kullanıldı. 19. Yüzyılın sonunda ise, zengin ailelerin parti vererek, mumyaları açması popüler olmutu.

mezarlık
Sanat sergisine dönüebilir
İnsan Vücudu Sergisi (Body Worlds) ilk olarak 1996 yılında Japonyada sergilendi . Müze, bugün dördüncü kez ölü vücutları sergiliyor fakat asıl sorun u ki, bu vücutların nerden geldii tam olarak belli deil. Dr. Gunther von Hagense göre bu vücutlar organizasyonu düzenleyen kurula baılanmı.

Birçok gazeteci ve aktivist, bu sahipsiz vücutların üstü kapalı olarak politik suçluları ifade ettiini söylüyor. Bu konuda bazı ülkeler ölülerin nereden gelsiiyle ilgili pekçok düzenleme gelitirirken, 2008 Ocak ayında Kaliforniya Devlet Meclisi, tüm cesetlerin isteyerek baılandıına dair kanıt gösterilmesini mecbur tutan yasa geçirdi.

tabut

Tüm ehre yakıt olabilir
lüyü yakmak, özellikle yakıt için kaynak elde etmek amacıyla da kullanılıyordu. zel ölü yakma yerlerinde (krematoryum) yakılan ölüler Avrupanın birçok ülkesinde yaygın bir yöntemdi. Bu sayede hem ölülerini yakıyor hem de enerji üretiyorlardı.

1997 yılında İsveçteki Helsingbourgta, geçmite cenazelerin yakıldıı krematoryum için gelitirilen projeyle burada bulunan fırınlarla evleri de ısıtacaklar.

mumya sanat

Satmak için bile kullanılıyor
Bir ey satmak her zaman için karlı bir giriim olmutur. Orta ada, mezar hırsızları mezarlıkları açarak, içinde ne bulurlarsa doktorlara ve bilim adamlarına satıyorlardı. Günümüzde ise sistem u ekilde iliyor: niversiteliler tarafından yürütülen baı programları ile artırmacılar ihtiyaçları olan vücutları bulabiliyor.

Ama gerçek u ki, hiçbir zaman talebi karılayacak yeterli baılanmı vücut olmuyor. Ayrıca, ölüler üzerinden iyi paralar elde edilmesi, suistimali artıyor. 2004te UCLA program direktörü, vücut parçaları satarken yakalandıktan sonra, California Devleti suistimali önlemek için vücutlara dövmelerle iaret koyulmasını önerdi.

kabristan

Sovyetlerde turist cazibesi olarak kullanılıyor
Rus devrimci Vladimir Lenin ölünce yakılmak istedi. Ancak, 1924te Lenin ölünce, Joseph Stalin naaını Kızıl Meydanda halka açık sergide sergilemek için ısrar etti ve böylece laik ve komünist bir eser yaratmı oldu.

Biyolojik Yapıları Aratırma Enstitüsü, en sonunda Leninin vücudunu çürümeden tutmayı baardı. Bununla beraber, birçok zeki Rus bilim adamı, vücudu korumanın mükemmel yolunu bulmak için 25 yıl çalıtılar. Ne yazık ki, Leninin anıt mezarı popüleritesini yitirmeye baladı ve yetkililer imdi Lenine her zaman istedii cenaze törenini eklini vermeyi düünüyor.

ölü kral

lüyle birlikte yedi yıl yaadı
1931 yılında Floridada Elena Hoyos adlı çok güzel bir kadın tüberkülozdan öldü. Kadının güzelliine aık olan Count Carl von Cosel adlı X-Ray ıını teknisyeni, Elenanın mumyalanması için gerekli tüm masrafları karıladı. Sonra 1933 yılında, Count, Elananın vücudunu çaldı ve evinde saklamaya baladı. Sonraki yedi yıl boyunca ise, Elenanın vücudunu çürümekten korumakla uratı.

Hatta, ailesi kefedinceye kadar onun yanında yattı. Elenanın ailesi ise, Countdan korumak için Elenayı iaretlenmemi bir meraza defnetti. Bununla beraber, Count 1952 yılındaki ölümüne kadar, dergilere Elena hakkında yazılar yazdı ve ona olan ilgisini gösteren kartlar sattı.

Salgın hastalıklar için tehlike oluturabilir
Tsunami, kasırga gibi doal afetlerden sonra, kurbanların vücutlarının mümkün olan en kısa süre içinde toplu olarak defnedilmesi ya da yakılması yaygın olan bir eydir. Bu hastalıkların yayılmasını önler.

Ancak, Dünya Salık rgütü, kurbanların bu ekilde yakılmasını onlara yapılan kötü bir ceza olarak görüyor. Hastalıa neden olan mikroplar, ölülerde uzun süre yaamını sürdürebiliyor.

mefta

Davalı bile olabilir…
Altıncı Papa Stephen, bir önceki Papa Formosusu yalan yere yemin etmek ve kilise kanunlarını çinemekle suçlamı. Ancak Papa Formosusun dokuz ay önce ölmü olması problem oluturuyordu. Papa Stephen ise, Papa Formosusu mezardan çıkarıp, gösterili kıyafetler giydirerek mahkemeye çıkarttı. Kendisi de, ba savcı oldu. Nitekim, bazı insanlar Papa Stephenın deli olduuna inanmaya baladı ve baarılı bir suikast düzenlediler. Bir sonraki Papa ise, Papa Formosusun mahkumiyetini iptal etti ve tekrar defnetti.

Camlatırılabilir
Tedavisi mümkün olmayan bir hastalıa yakalanan insanın gelecekte tedavi olmak için vücudunu dondurma (cryonics) olanakları dünyada yaygın ancak ölüler artık dondurulmuyor. ünkü dondurulma dokulara zarar veriyor. Sadece dondurulmanın en iyi çözüm olmadıını fark eden günümüz bilim adamları, bu alanda ilerlemeler kaydettiler.

Camlatırma adlı bir ilem kullanarak, vücuttaki suyu, donma önleyici bir etken ile deitirdiler. Sonrasında vücut, souk ısıda tutuluyor, ama vücudun donmasını salayacak ısıda deil. Her ne kadar 2005 yılında aratırmacılar, tavan üzerinde bu ilemi deneyip baarılı olmularsa da bilim imdiye kadar, tüm insan vücudunu yeniden yaama döndürebilecek bir kanıt sunamadı.