Kurt Gödel, Avusturya asıllı bir Amerikan mantıkçısı ve matematikçisidir. Bugün Brno diye bilinen kentte 1906 yılında dodu 1938 yılında Amerika’ya geldi.

1948 yılında Amerikan vatandalıına geçti. 1953 yılında Princeton niversitesinde profesör oldu. “Principia Mathematica” nın “Benzeri Sistemlerin Formel Hükme Balanamayan nermeleri stüne” yazılar yazdı. Burada, iki teoremin yazarıdır. Bu önermelere göre, çelimesiz bir aritmetik eksiksiz olamaz.

ünkü, çelimezlik bu sistemde kararsızlıa yol açan bir önermedir.

Modern mantıın kurucusudur. 14 Ocak 1978 yılında Amerika’nın New Jersey eyaletinde Princeton’da ölmütür.