Kurbaalamanın zengin bir yarıma tarihi vardır, îlk çalarda yanmalarda yer alan ilk yüzme tarzıdır.
Bir zamanlar yüzücülerin kurbalaama yarılarında su altında yüzmeleri tehlikeli olduu gerekçesi ile, kurallarla yasaklanmıtı. ünkü bir çok yüzücü suyun altında uzun müddet kalmayı deneyerek baygınlık geçiriyordu. Kurallar 1950′lerin sonlarında yarıların büyük kısmının yüzeyde gerçeklemesini salayacak biçimde deitirildi. Günümüzde yüzücüler yalnızca starttan ve her dönü sonrasında bir çeki ve bir ayak vuruu dönemince suyun altında kalabilirler. Bu dönem sonrasında vücutlarının bir kısmı bilhassa baları her vuru döneminde suyun normal düzeyinin üstünde görünmelidir. Kurbaalama stilinde yüzücüler yan-dairesel kol çekileri ve pekçok adı olmasına karın çounlukla “kamçı”olarak isimlendirilen ayak hareketlerini kullanırlar.

Kurbaalama,  yüzme stillerinin en yava olanıdır.

Yüzücüler, ayak vuruu döneminde itici kuvvetin evrelerinde büyük bir güç meydana getirselerde bacakları çekerken bu gücün büyük kısmını harcarlar. Bu da onların dier stillere oranla ortalama hızlarını olabildiince düürür. İleri dönük hızda büyük devirsel deiimler kurbaalamayı dier yüzme sitilleri içersinde en yava kılar.
Günümüze dein,  pekçok uzman kurbaalamanın düz vücut pozisyonunda yapılması gerektiine inandı. 1970′lerde vücudu yunus gibi dalgalandırılan kelebee benzer bir tarz gündeme geldi.  Bu stile “dolfin”ya da “avrupa stili” kurbaalama adı da verilir.  Ancak en fazla “dalgalı kurbaalama” olarak anılır.  Bu stili yakalamak uzun çalıma ve vakit alacaktır. Bununla beraber yüzücülerin, ayak vuruu sırasında, balarını kollarının arasından aaı doru indirmeleri sayesinde, vücutlarına aerodinamik bir görüntü verebilirler.  Bundan baka bacaklar yerine gelirken ba tekrar yükselebilir.  Bu bölümün ilk alt balıı dalgalı ve düz stillerin karılatırılmasıdır. ” Bundan sonraki bölümleride tıpkı balıklar altında inceliyeceiz.

– Düz ve dalgalı stillerin karılatırılması
Düz tarz sol, dalgalı tarz ise sa tarafta yer almaktadır.  Düz stilde vücut yatay pozisyonda ve kalça su yüzeyinin derhal altındadır.  Nefes alma ilemi, vücuda yatay pozisyonu bozulmadan, baın hafifçe suyun üstüne çıkarılmasıyla yapılır. Dalgalı stilde ise nefes alma ilemi yapılırken, ba omuzlarla beraber suyun dıına çıkar. Bacaklar gövdeye çekilirken, kalça alçalır.

Düz tarz kurbaalamada bacaklar  çekilirken vücudun yataylıı korunur ve kalça su seviyesinin derhal altında kalır. Kıyaslarsak dalgalı stilde omuzlar suyun dıında,  kalça aaıda ve vücut omuzlardan dizlere doru eiktir.  Vücut pozisyonlan dier bütün safhalarda her iki tarz içerisinde birbirlerinin çok benzeridir.  Her iki yüzücüde kol çekiini ileri atılma safhasında,  çok yatay ve elverili pozisyonda kalmaktadır.  Bundan baka ayak vurularında birbirine çok benzemektedir.