– Dünyada yaklaık 9.700 türden toplam 100.000.0000.000 (yüz trilyon) ku bulunuyor olabilir.

– En büyük ku: 2,74 m yükseklii, yetikin bir insanın iki katı olan 156,6 kg aırlıı ile devekuu.  Uçamıyor olmalarına amamak gerek!

– Uçan en aır ku: 18 kg’ye ulaan aırlııyla afrika’dan kori toy kuu ile bizdeki toy.

– Kanat açıklıı en uzun ku: 3,63 m’ye ulaan kanat açıklııyla gezgin albatros.

– En ufak ku: 1,6 g aırlıı ve gaga-kuyruk uçları arasında toplam 58 mm boyu ile kuba’dan arıkuu.

– Türkiye’deki en ufak ku: 3,8-4,5 g aırlıı ve 90 mm uzunluu ile çalıkuu.

– Türkiye’deki en bol ku: Yaklaık 15 milyon çift serçe, 10 milyon çift tarla çintesi, önceki kıın soukluuna, besin haline balı olarak her bahar çiftleirler.

– Türkiye’de en ender üreyen ku: Türkiye, telli turna, çöl koarı, dou kamıçını, ulu doan, ah kartal, yeil arıkuu, çizgili ishakkuu gibi çeitlerin üredii önemli bir corafyadır.  Deiik yaam ortamlarında üreyen bu kular türkiye’de deiik yerlerde çok az sayıda üremektedirler.

– Dünyadaki en hızlı uçan ku: Rusya’dan kılçık kuyruklu saan, saatte 171 km hıza ulaır.

– Dünyadaki en büyük yumurta: Aırlıı 1,78 kg olan devekuu yumurtası, 24 tavuk yumurtasına denk.

– Dünyadaki en ufak yumurta: Aırlıı 0,3 g veya daha az olan arıkuu yumurtası.

– Türkiye’deki en ufak yumurta: Aırlıı 0,7 g olan çalıkuu yumurtası.

– Türkiye’de görülen ku çeitlerinin sayısı: 456, bunun 304 ü türkiye’de üremektedir, 152 ku türüyse yazlayan ya da kılayan konuk türlerdir.