Kleptomani’ye halk dilinde “hırsızlık hastalıı” da denir. Tamamen bir ruh hastalııdır.Ruhbilimcilere göre kleptomani, hastanın ruhundaki bir çelimeden ileri gelmektedir. Daha ziyade çocuklukları büyük bir baskı altında geçmi olanlarda görülür. Kendine güveni olmayan, korkak, ürkek kimseler, kendi kendilerini böyle olmadıklarına inandırabilmek için,büyük bir cesaret gösterdiklerine inanarak,hırsızlık yaparlar.

Kleptoman’lar (hırsızlık hastaları)bir ey çaldıkları zaman, büyük bir memnuniyet duyarlar.Onlar için çaldıkları eyin deerli veya deersiz oluu önemli deildir.rnein bir avuç tuz çalmak bile onları mutlu kılar.

Kleptomani tedavisi mümkün olan bir hastalıktır. Psikanaliz yolu ile hastayı bu yola sevk eden, geçmiteki olayları tespit edip,telkin yolu ile tedavi etmek mümkündür.

Kleptomanlar zaman zaman yaptıklarından üzüntü ve pimanlık duyarlar. Ancak hiç bir zaman hastalıklarını kabul edip,bir doktora bavurmazlar. Burada görev hastanın aile çevresine düer. Uygulanacak en iyi yol, hastayı kırıp incitmeden baka bahanelerle bir ruh doktoruna götürmektir.