Kerem ile aslı örnek resim

Dinleyerek uyuyup okuyarak büyüdüümüz bir halk hikayesine göre
Aslının peine düüp Kayseri ye gelen Kerem sevgilisi uruna 32 diini birden çektirir.
Bir zamanlar Türkmenistanın Semerkant ehrindebir bey yaardı.
Sururi adındaki bu bey ile muhasebecisi kei Yahud un çocukları olmadıından ikisi de üzüntü içindeydi.
Bir gün birlikte seyahet ederlerken yolda eer çocuklarıolursa birbirleri ile evlendirmeye karar verirler.
nlerine çıkan bir dervie dertlerini anlatırlar.
Derviin verdii bir elmayı hanımları bölüüp yedikten sonraHatice sultan bir olan, Keiiin hanımı dabirkız dourur.
Olanın adını Mirza Han, kızın adını da Kara Sultan koyarlar.
Fakat zamanla kei güzel kızını , sururi ahın oluna vermekten vaz geçer ve Semerkantı terkederek Zengi kasabasına çekilir
O sırada 15 yaına gelen Mirza Han, bir gece rüyasında Kara Sultanı görür, içine bir ak ateidir düer…Reyhan.
Bir gün en yakın arkadaı Sofu ile çıktıı av sırasında yolları Zengi kasabasına urar.Mirza Han vurduu kuun dütüü bahçeye atlar ve havuzun baında gergef ileyen ay parçası bir kız vardı.
Rüyasında görüp aık olduu kız olduunu anlar ve yavaca yanına yaklaarak
-Hangi baın babanısın glüsün diye sorar.
Kız, benim babam eskiden Semerkant Beyinin Maliye nazırı olan keitir KEREM et beni bırak diye yalvarır.
Mirza: Telaınızın ASLI nedir der ve bırakır ite ondan sonrada Mirzanın adı KEREM Kara Sultanın adıda ASLI olarak kalır.
Kızını beyin oluna vermemek için sürekli olarak semerkan tan uzaklaan Kei, en sonunda Kayseriye yerleir
Arkadaı sofu ile birlikte onları takip eden Kerem, rasladıı bir çobaba sazi ile sorar.
Elen çoban eylen haber sorayım
Aslı Han ım Kayseriye geldimi
Mecnun oldum yüzün bir kez göreyim
Aslı Han ım Kayseriye geldimi

Dertli kerem ister haktan yardımı
Mevlam bir kuluna verme derdimi
Aslı göçtü viran koydu yurdumu
Aslı Han ım Kayseriye geldimi

Derken Kerem: Keiin Kayseri de iremenli semtine yerletiini ve karısının diçilik yaptıını örenir.
Di çektirme bahanesiyle eve girdiinde Aslı ile karılaır ve kendinden geçer âdeta bir ölü gibi sararır.
Aslı annesine haber verir. Annesi, hastasının baını Aslının dizine koymasına izin vererek hangi diiniz arıyor diye sorar ve keremin gösterdii her dii çeker. Reyhan. ne varki Kerem aslının dizinden kalkmamak için 32 diini aynı anda çektirir.
Durumdan üphelenen kadın kadın müterisinin Kerem olduunu anlayınca kocasını aramak için dıları çıkar.
O sırada Aslı Keremle anlaarak gece kaçmaya karar verirler.
Evde pusu kuran keiin adamları Kerem ile Sofuyu yakalayıp zindana atarlar.
Fakat ehrin beyi Keie baskı yaparak bunları serbes bıraktırmakla kalmayıp
Kerem ile Aslının evlenmelerini salar.
Bu defada Kei kızına gerdek gecesi için büyülü bir elbiyse giydirir.
Talas kilisesinde yapılan düünden sonra çözüldüce iliklenen elbise sabaha kadar açılmaz.
Muradına eremeyen Kerem derin bir ahh çeker ve azından çıkan alev Keremi yakıp kül eder.
Aslı daılan külleri saçlarıyla toplarken saçı tutuur oda yanar.
Külleri Keremin küllerine karıır gider.
Bu iki aıın külleri, Erciyesin eteinde topraa verilir; imdi o küllerden her yıl bir çift gül açar birinin rengi kırmızı dierinin ki sarıdır. Bu güller kırk gün durur, sonra sararıp solarak bu iki talihsız âıın küllerine karıırlar.bunun için derler ki: Erciyesin baındaki kar ; bu iki aıın kefeni, yaan yamurlar ise onların göz yaıdır.
İte gerçek aka örnek olan bir anlatım ve ite saçını süpürge yaptı sözünün doduunu anlatan bir yaanmı hayat hikayesi….
Her akın sonu böyle bitmesede bu denli duygularla yüklü olmasını dilerim.