1930′lu yılların baından balayarak kelebek tarz yüzmede çeitli gelimeler olumaya baladı. Sadece kulaç atmaya dayalı yüzmeden nefes kontrollü kulaç atma stiline yava yava geçildii görüldü. Bazıları bunu suyun yüzeyinde yaparken bazıları da suya dalma aamasında yapmayı tercih ediyordu. Kelebek – serbest yüzen yüzücüler yunus vuruunu yaptıklarında daha da hızlandıklarını anladılar. Yunus vuruu o tarihlerde serbest yüzme kurallarına da uygundu. ünkü her iki ayak tıpkı anda tıpkı düzlemde hareket ediyordu. Yunus vuruu (dolfin) ile kelebek yüzme o kadar hızlandı ki yeni bir kategori olutu (1955). Kelebein mucidi olarak yüzücü jack sieg ve antrenör david armbruster olarak bilinir.

-Kol eitleri

Kelebek stilde kol çekileri u safhalardan oluur.

1) Dıa süpürme,
2) İçe süpürme,
3) Yukarıya süpürme,
4) Geriye alı, geveme, dinlenme.

– Dıa süpürme

Kol hareketinin bu ilk aamasında eller omuz geniliinde veya bir miktar daha geni olarak avuç içi bir miktar dıa gelecek biçimde suya girer. Ellerin suyu kolay yarması için ilk olarak kenarlarının suya dik olarak girmesi gerekir. Daha sonra öne ve dıa doru omuz genilii aralıı salanana kadar eller açılır. Eller omuz geniliinde açıldıında vücut ileri doru atılmaya hazır konuma gelmesi gerekir. Bu konumda kollar yaklaık 30-40 derecelik bir açı altındadır.
sonraki aama olan içe süpürme hareketi için hazır taktirde bulunmaladır. dolfin hareketi dıa süpürme hareketini kolaylatırmakta, ona yardımcı olmaktadır. Bu iki hareketin uyumlu olması halinde meydana gelen dalgalanma yüzücülerin kol hareketlerini daha kolay ve daha kuvvetli yapabilmesine olanak salamaktadır. Kollar suya girdiinde dirseklerden balayarak bir miktar gevek tutulursa kollar daha kolay yön deitirme özelliine sahip olur.  Kollar suya girdikten sonra dirseklerden balayarak ileriye doru uzatılırsa meydana gelen ivme nedeniyle toparlanmadaki hız kaybı daha az olmaktadır. Toparlanma hareketinde dirseklerin gevek tutulması yüzücülere öneri edilmektedir. Kolların suya girdikten sonra ileriye uzatılması daha sonrası içerisinde daha az efor sarfedilrnesini gerektirdiinden tercih edilmektedir.