Kazım Karabekir / Politikacı

1882 İstanbul
Kazım Karabekir
1882-1948

Asker, Milli Mücadele kahramanlarından ve siyaset adamı. 1882 yılında İstanbul’da dodu. İlkörenimini deiik yerlerde tamamladı. Ortaokul ve liseyi Fatih Askeri Rütiyesi’nde ve Kuleli Askeri Lisesi’nde okudu. Karabekir, Harp Okulu’nda Mustafa Kemal ile tanıtı.1902′de Harp Okulu’nu, 1905′te Harp Akademisi’ni bitirdi.1909′da İstanbul’da patlak veren 31 Mart Olayı’nı bastırmak üzere buraya gönderilen Hareket Ordusu’nda Mustafa Kemal ile birlikte Kazım Karabekir’de vardı.
Birinci Dünya Savaı balarında yarbaylıa yükselen Karabekir, sava yılları boyunca İran sınırında, Halep’te, Dou Cephesi’nde, anakkale’de bulundu. 1917′de atandıı Diyarbakır’daki 2. Kolordu komutanlıından sonra, Erzincan yakınındaki Kafkas Kolordusu’nun baına getirildi ve bu görevi sırasında Emenileri püskürterek Erzincan ve Erzurum’u geri aldı. Sarıkamı’taki kolordu ile ibirlii yaparak Kars ve Gümrü kalelerinin alınmasında üstün baarı gösterdi. Bunun sonucu olarak da generallie yükseltildi.

Karabekir’in hayatındaki önemli dönüm noktalarından biri Dou’daki görevine gidiiyle balar. Asıl balangıç tarihiyse Mustafa Kemal’in Samsun’a çıktıktan sonra, kendisiyle temasa geçmesidir. O günden balayarak Karabekir’in sınıf arkadaı Mustafa Kemal ile tam bir ibirlii yapacak ve bu beraberlik Kurtulu Savaı’nın sonuna kadar sürecektir.

Kazım Karabekir Dou’da Milli Mücadele’yi sürdürürken Edirne milletvekili olarak birinci Büyük Millet Meclisi üyeleri arasına girdi ve böylelikle siyasi hayata atıldı. 1923 seçimlerinde de İstanbul’dan milletvekili seçildi. Aynı zamanda merkezi Ankara’da olan 1. Ordu’nun komutanlıı görevini aldı. 1.dönem milletvekillii sırasında pek faal olamayan Karabekir, 1923′ten sonra Parlamento’da sayıları oldukça azalan Mustafa Kemal’in muhalifleri arasında yer aldı. ok geçmeden de Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, Cafer Tayyar Eilmez Paalarla birleerek Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nı kurdu (1924) ve bu partinin genel bakanlıını üzerine aldı. Partinin ömrü uzun olmadı ve 1926′da Mustafa Kemal’e karı yapılan suikast giriiminden sonra kapatıldı. Kazım Karabekir 1948 yılında Ankara’da öldü.