aslan
Da keçisini ve en vahi canlılarından kurtu bile avlayan kartal bu defa yem oldu. Tavana çöken kartalı aslan avladı. Kartal böylece ‘ava giderken avlanan’ oldu.