Bu video da da baka bir karides türünün nasıl bir savunma ile kendini dümanına karı korumaya çalıtıını görüyoruz…