Kapadokya Krallıı, eski Pers soylularından Ariarates tarafından 332 yılında Kapadokya’da kurulmutur. Ariarates, halkın desteini alarak 332′de merkezi Mazaka (Kayseri) olan Kapodakya Krallıı’nı kurmutur. alıkan bir yönetici olan I. Ariarates Kapadokya Krallıı’nın sınırlarını Yeilırmak havzasına kadar geniletmitir. Genç Kapadokya Krallıı
Anadolu’da tarihsel bir bölge. Yaklaık sınırları kuzeyde Karadeniz, douda Fırat Irmaı, güneyde Toros Daları ve batıda Tuz Gölü’dür. eitli dönemlerde birçok uygarlıın egemenliine giren Kapadokya’da bilinen en eski topluluk Samiler’dir. M 2000-1200 arasında Hititler’in yönetiminde olan bölge daha sonra Lidya ve M VI. yüzyılda Pers egemenliine girdi.

İskender’in ölümüne kadar barı içinde yaamıtır. İskender’in ölümünden sonra onun otoritesini üstlenen Perdikkas, Makedonya İmparatorluu’nun ortasında filizlenen baımsız bir krallıın varlıına göz yummamıtır.

Ariarates’in bozguna uratılmasından sonra yönetim Makedonyalı komutanlardan Eumenes’e devredilmitir. ok geçmeden I. Ariaraets’in yeeni II. Ariarates, Kapadokya’ya geri dönerek Makedonyalılar’ı bölgeden atmıtır. Ancak ikinci kez kurulan krallık, topraklarının önemli bir kısmını yitirmitir. Kuzeyde yine bir Pers soylusu olan Ktistes Pontus Devleti’ni, güneyde ise İskender’in komutanlarından Seleukos baımsız bir krallık kurmutur. Aynı zamanda M.. 280 yıllarında Kapadokya Batı’dan gelen Galat topluluklarının istilasına sahne olmaktadır.

Kızılırmak yayı içine yerleen galatalar Kapadokya ile sınır komusu olmulardır. Kapadokya Krallıı Galatlarla sık sık savamak zorunda kalmı, aynı zamanda Roma Devleti’nin Anadolu’nun içlerine kadar ilerlemesine engel olmaya çalımıtır. Bunun için Bergama Krallıı’nın yanında yer alan V. Ariarates’in ölümüyle Yunan kültürü Kapadokya’ya girmeye balamıtır. Pontus krallıı ‘nın entrikalanyla Kapadokya tahtı iyice sarsılmı, sonunda kral soyu tümüyle yok edilmitir. Ardından Kapadokya Krallıı’nın topraklarının paylaımı için Pontus Krallıı ile Roma Devleti arasında bir mücadele balamıtır. Bu dönemde Kapadokya tahtı birkaç kez el deitirmitir.