Memorial Hastanesi Kardiyoloji Bölümünden Uz. Dr. zlem Esen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde, kadınlarda ölüm nedenleri sıralamasında birinci olan kalp hastalıkları ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Kalp damar hastalıkları, kadınlarda yaam kalitesini azaltan en önemli nedenlerden biridir. ABD, birçok gelimi ülke ve Türkiyede de koroner kalp hastalıı, kadınlarda birinci sırada yer alan ölüm nedenleri arasında yer almaktadır.

İlk kalp krizi kadınları daha çok vuruyor

ABD’de kalp hastalıı nedeniyle toplam ölüm hızının son 20-30 yılda azalmı olmasına karın, bu azalma erkeklere göre kadınlarda daha yavatır. Yeni aratırmalar, erkeklere göre kadınların ilk kalp krizinden sonra daha olumsuz bir durumda olabildiklerini dorulamaktadır. Bilimsel bir çalımada, ilk kalp krizini izleyen 1 ay içinde ölüm riskinin, 6 ay içinde de ölüm riski ve yeniden hastaneye yatma gereksiniminin erkeklere göre kadınlarda daha yüksek olduunu göstermektedir. Aratırmacılar, ilk kalp krizinden sonra kadınlarda ölüm riskinin erkeklere göre %70 daha fazla olmasının, hastalıın daha aır seyretmesinden ve kalp kriziyle ilikili komplikasyonlardan kaynaklanabileceini saptamılardır.

Menopoz döneminde ve ileri yata daha çok dikkat edilmeli

Kadınlarda kalp krizi riski, menopoz dönemi yaklatıkça artmakta ve bu artı, ya ilerledikçe devam etmektedir. alımalarda, menopoz sonrası dönemde olan kadınların kanlarındaki kolesterol düzeylerinin daha yüksek olduu saptanmıtır. Aratırmacılar, kadınların vücutlarında meydana gelen deimelerin, yalanma, kilo alma ve düük östrojen hormonu düzeylerini de içeren, menopoza balı etkilerden kaynaklanabileceini düünmektedirler. Kadınlarda yalandıkça özellikle postmenapozal dönemde kalp damar hastalıklarına balı ölüm artmaktadır. Koroner arter hastalıının klinik semptomatolojisi, epidemiyolojisi, risk faktörü prevelansı, tehis yöntemlerine, giriimlere cevap açısından iki cins arasında farklılıklar vardır. Kadınlarda sadece gebelikte görülen veya derecesi artan hastalıklar da vardır. Gebelik hipertansiyonu ve gebelik kardiyomyopatisi bunlara iki örnektir.

Hipertansiyon ve diyabet riski artırıyor

Kadınlar için koroner arter hastalıı açısından en büyük handikap, bu hastalıın yıllarca erkek hastalıı olarak daha fazla kabul görmü olmasıdır. Kadınlar yalandıkça azalan östrojen düzeyi ile birlikte kalp hastalıkları ve inmeye karı olan direnç azalmaktadır. Altmı yaına kadar 5 erkekten biri bir koroner kalp hastalıı ile karılaırken bu oran kadınlar için 1/17 olarak saptanmıtır. Altmı ya üzerinde ise hastalıın görülme riski her iki cins için de eitlenmektedir. Menopoz sonrası dönemde koroner arter hastalıı kadınlar için önemli bir salık sorunudur. Bu dönemde ölümlerin %25 nedenini oluturmaktadır. Kadınlarda koroner arter hastalıı için en önemli risk faktörü hipertansiyondur. Kadınlarda yala birlikte ortaya çıkan hipertansiyon yetmi ya üzerindeki kadınların yüzde 80inde görülmektedir. Diyabet de kadınlardaki koroner arter hastalıı riskini 3 kat artırmaktadır.

Vakit kaybetmeden uzmana bavurun

Koroner arter hastalıının kesin tanısında kullanılan koroner anjiyografiye kadınların erkeklere kıyasla daha seyrek gönderildikleri saptanmıtır. Aynı zamanda koroner anjiyografi uygulanan kadınlarda erkeklere kıyasla daha az bypass veya balon anjiyoplasti yapıldıı da saptanmıtır. Erkeklere göre koroner damar içine giriim yapılan kadınlarda hipertansiyon, lipid bozuklukları, diyabet ve elik eden dier hastalıklar daha yüksek oranda bulunmaktadır. Kadınların koroner damar çapları daha küçük bulunmasına koroner giriim baarı oranları erkeklerle benzerdir. Ancak koroner giriim ilem baarısı erkeklerle benzer olmasına ramen hastane içi mortalite (ölüm) kadınlarda 10 kat daha fazladır.

Fazla kilolarınızı verin, sigarayı bırakın

Türk toplumunda kadınlarda aırı kiloluluk, sigara içicilii ve yüksek tansiyon oldukça yüksek oranlardadır. Obezite kadın salıı için önemli bir tehdit unsurudur. Obezitenin en önemli göstergelerinden biri olan bel çevresi genilii kadınlarda kırklı yalarda artmakta, altmılı yalarda da en yüksek deerlerine ulamaktadır. Bu ya grubundaki Türk kadınlarının %72si bel çevresi kiloluuna sahiptir. Tedavide yaam tarzı deiiklikleri ve beslenme alıkanlıkları çok önemlidir. Kadınlarda aırı kilo sorununun menopozla belirginletii düünüldüünde, menopoz öncesi dönemde kadınlar için düzenli egzersiz yapma, düük kalorili beslenme ve sigaradan uzak durma gibi koruyucu yaam tarzı alıkanlıkları önem kazanmaktadır.

Kadınlarda kırk ya öncesi kalp krizi, damar içi pıhtı oluumunun bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu durumun; sigara içimi, doum kontrol hapı kullanımı, depresyon, stres ve anksiyeteyle ortaya çıktıı düünülmektedir. 20-40 ya arası kadınların % 25i sigara içerken bu oran ellili yalardan itibaren % 8li oranlara dümektedir.
Kaynak:www.saglikplatformu.com