sarisin-kadin

Kadınlar ve erkekler arasındaki 46 anatomik ve kimyasal farklılıkları örenin.


kadin erkek

Ergenlik sivilcesi: Erkeklerin sivilce sorunu daha fazladır. Bu da daha çok testosteron hormonundan kaynaklanmaktadır. Bu hormon yag bezelerini uyarır ve derideki gözeneklerin tıkanmasına, dolayısla da sivilceye neden olur.

Vücut kokusu: Erkeklerin vücut kokusu kadınlardan çok daha güçlüdür.

Saldırganlık: Erkekler kadınlardan daha saldırgan olup bedensel güç kullanımına daha eilimlidirler. Bunun açıklaması da testosterona balanmaktadır. Buna karılık kadınlar kelimelerle saldırır ve savaırlar.

Spor: Spor konusunda erkekler kadınlardan daha hızlıdır ancak kadınlar daha dayanıklıdır.

Kan: Erkeklerde 4.5, kadınlarda 3.6 litre kan vardır. Erkek kanı daha koyu kıvamlıdır, bir damlasında 1 milyon kan hücresi vardır. Toplam olarak erkeklerde 1 santimetreküp kanda 5 milyon alyuvar vardır, bu da kadınlara kıyasla yüzde yirmi fazlalık demektir. Erkeklerin tansiyonu da kadınlardan yüksektir: 140/88. Bu deer kadınlarda 130/80′dir.

AIDS: Her dört AIDS hastasından sadece biri kadındır. Nedeni ise kadınlarda hastalık taıyabilen X kromozomundan iki tane bulunmasıdır. ünkü bir salıklı, bir de hasta gene sahip olsalar bile salılı gen hasta gene baskın çıkar ve hasta deil taıyıcı olurlar.

Yüzme yetenei: Kadınlar derilerinin altındaki ya tabakası nedeniyle daha iyi yüzerler.

Vücut Isısı: Erkeklerin vücut ısısı kadınlardan daha yüksektir.

Su: Erkek vücudunun yüzde 60-70′i sudan ibarettir. Kadın vücudundaki su oranı ise yüzde 50-60 arasındadır.

İskelet: Erkeklerin omuzları daha geni, kolları ve bacakları daha uzun, kemikleri daha aır, eklemleri de daha büyüktür. Buna karılık kadınların kalça kemikleri daha genis, eklemleri daha esnektir.

Deri: Erkeklerin toplam 1.8 metrekare, kadınların 1.6 metrekare derileri vardır. Kadının derisi daha ince ve kuru, bu yüzden de daha hassastır. Erkekte ter bezleri ve deri altı ya bezleri daha fazla olduundan derisi yalıdır ve daha çok terler.

erkekler

Akcierler: Erkeklerin akcierleri kadınlarınkinden yüzde 50 daha geni hacme sahiptir.

Yemek: Aynı kilodaki kiilerden, erkekler kadınlardan daha çok yemek ihtiyacı duyarlar, çünkü metabolizmalari daha hızlıdır.

Antikorlar: Kadınlar daha çok antikor üretirler, bu yüzden de erkeklere kıyasla bakteri ve virüs hastalıklarına daha seyrek yakalanırlar.

Alamak: Kadınlar erkeklerden 5 kat fazla alarlar. Genellikle de saat 19.00-22.00 arası.

Beyin: Erkek beyni yüzde 14 daha agirdir. Buna karsilik kadinlarda iki yarim küre arasindaki iletisim daha iyidir.

Dölleyebilme Yetenei: Erkekler ileri yaa kadar, kadınlar ise menopoza (yaklaık 50 ya civari) kadar dölleyebilme ve döllenebilme yeteneine sahiptir. Erkeklerde sıcaklıın artııyla dölleyebilme yetenei azalır. Kadınların döllenmeye müsait oldukları en uygun olan oda sıcaklıı 17 derecedir.

Safrakesesi Taı: Kadınların yüzde 20′sinde, erkeklerin yüzde 8′inde safrakesesi taı oluur.

Kalp Atıı: Erkeklerin kalbi daha büyüktür ve daha yava çarpar; dakikada ortalama 72. Bu deer kadınlarda 80′dir.

Gelime: Bulu caına kadar kızlar erkeklerden daha hızlı büyürler (10′a 8 oranında). Erkek çocuklar 14-15 yaları arasında gelimeye balarlar ve 20 yaına kadar bu büyüme gerçekleebilir. Kız çocukları en hızlı 12-13 yaları arasında geliirken 17-18 yalarında bu gelime durur.

Sıcaklık Duyarlılıı: Kadınlar kalın ya dokuları nedeniyle sogua daha dayanıklıdırlar.

Ses Telleri: Kadınların ses telleri daha kısa olduundan sesleri daha tizdir.

Vücudun Aırlık Noktası: Omuz ve kalça iskeletleri farklı olduundan, kadınların aırlık noktası erkeklerinkinden daha asaıdadır.

Duyu Organları: Kadınların iitme ve koklama duyuları daha güçlüdür. Buna karılık erkekler ııa karıdaha hassastır. Erkek gözü ayrıntıları daha iyi seçer.

sarisin-kadin

Enerji Harcaması: Erkekler hareketsiz halde, vücudun metrekaresi baına saatte ortalama 39.5 kalori yakarlar. Kadınlar ise 37 kalori. Erkein günlük kalori ihtiyaci 2700 kalori, kadinin ki 2000 kaloridir.

Ya: Erkeklerde kadınlarınkinin yarısı kadar ya dokusu vardır. Kadınlarda ya dokusu vücudun yüzde 27′sini olutururken, bu deer erkeklerde yüzde 15′tir. Kadın vücudunda erkeklerden 3.5 kg. daha fazla ya vardır. Ya, erkeklerde karın bölgesinde toplanırken kadınlarda daha çok kalça, baldır ve göbekte younlaır.

Hastalıklar: Erkekler hayatları boyunca kadınlardan ortalama 40 gün daha az hastalanırlar.

Dirsek: Kadınlar erkeklere kıyasla kollarını dirsekten 6 derece daha fazla açabilirler.

Kromozomlar: Erkek ve diilerin hücrelerinde toplam 46 kromozom vardır. Bunların yarısı babadan, yarısı anneden gelir. Bu 46 kromozomun içinde iki tane cinsiyet hormonu vardır ki, bu erkekte XY, kadinda XX olarak bulunur.

Saçlar: Kadınların saçları daha sık ve daha dirençlidir. Saç kökleri iki milim daha derinde olduu için erkein ki kadar çabuk dökülmez.

Yaslanmak: Erkekler kadınlardan daha hızlı yalanırlar. 55 yaındaki bir kadın bedensel gücünün yüzde 90′ına sahiptir. Oysa aynı yataki bir erkek gücünün sadece yüzde 70′ine sahiptir. 35 yaındaki bir erkein damar sistemi 50 yaındaki bir kadininkine edegerdir. Buna karlık kadında sadece cilt daha ince olduundan çabuk yalanı kırıır. Kadınlar yalanma olayını psikolojik olarak erkeklerden çok daha kolay kabullenirler.

Kalar: Erkekler kadınlardan yüzde 50 oranında daha fazla kas gücüne sahiptir. Bulug çaında erkeklerde kas hücrelerinin sayısı 20 misli, kadınlarda 10 misli artar. Erkekler kadınlardan üçte bir oranında daha güçlüdürler.

Bulu: Erkekler bulu çaını 10-15, kadınlar 9-14 yaları arasında yaarlar.

Yaam Süresi: Erkeklerin ortalama ömrü 71.5  yıl, kadınların 78 yıldır.

Bacaklar: Erkeklerin bacaklari daha uzun ve kaslidir. Bu yüzden kadinlardan daha hizli kosar, daha uzaga ziplarlar.

Vücut lçüleri: Erkek ortalama 175 cm boyunda ve 73.5 kg aırlıındadır. Göüs çevresi 98.5 cm, beli 80.4 cm’dir. Kadın ortalama 160 cm boyunda olup 61.2 kg’dir. Göüs çevresi 90.1, kalça genilii 96.5 cm, beli 74.3 cm’dir.

Adem Elması: Gırtlaktaki “adem elması” adli çıkıntı sadece erkeklere hastır.

Solunum: Erkekler dakikada ortalama 16 kez soluk alıp verir. Kadınlar ise dakikada 20-22 kez soluk alıp verir. Her iki cinsin günde soludukları miktar ise aynı olup, 12 bin litredir.