İnsan DNAsından Leonardo da Vincinin tablosu Mona Lisaya, Mısır Piramitlerinden insan bedenine sayısız varlıkta bulunan altın oran, Müslümanların kutsal mekanı Kabeyi Dünyanın merkezi yapıyor. Peki ama nasıl

İte yazar, yönetmen, prodüktör ve aratırmacı Erdem etinkaya en çok satanlar arasına giren kitabı “Kutsal Gizemler”de bizlere bunu açıklıyor.

Mekkede sayısız altın oran bulunmaktadır, bunlara dair ipuçları da Müslümanların kutsal kitabı Kuranda geçmektedir diyen Erdem etinkaya ile evrenin sırları ve yeni kitabı Kutsal Gizemler hakkında konutuk.

Kısaca “altın oran”ın ne olduunu bize açıklar mısınız

Altın Oran pi gibi matematikteki en ünlü sabit sayılardan birisidir. Estetiin, güzelliin, yüksek verimliliin, tasarımın ve seçkinliin ifadesi olarak çalar boyunca bilim adamları ve sanatkarlar tarafından üzerinde hayranlıkla çalıılmı bir sayıdır altın oran.

Bir ekli tanımlayan temel ölçülerin birbirine oranı 1,618… sayısını veriyorsa o ekil altın orana uygun olarak tanımlanabilir.

Bir doruyu altın oran noktası olarak tanımlanan 1,618 noktasından bölerseniz oluan iki parçanın oranı bölünmü uzun parçanın bölünmemi parçaya oranı ile aynı olacaktır.

Altın Oran, Fibonacci sayılarının birbirlerine oranında da görülebilir.

Altın oran sayısı ilk kez ne zaman dile getirildi Bunu açıklayan ilk bilim adamı kim

Mimari yapıların tasarımına bakıldıında binlerce yıldan beri bilindii ya da farkına varılmadan hissel olarak kullanıldıı söylenebilir. Bu nedenle ilk kez ne zaman ortaya çıktıı bilinmiyor.

Matematikçilerden ilk kez Pisagor’un altın oran hakkında bir açıklama getirdii bilinmektedir.

Müslüman bilim adamlarından eitim alan ünlü matematikçi Fibonacci ise altın oranı ortaya çıkarak ardıık toplanarak yükselen ünlü sayı dizisini kefetmiti.

Güne etrafındaki gezegenlerin yörüngelerinin eliptik yapısını kefeden Johannes Kepler (1571-1630), Altın Oran’ı u ekilde belirtmitir:

“Geometrinin iki büyük hazinesi vardır; biri Pythagoras’ın teoremi, dieri, bir dorunun Altın Oran’a göre bölünmesidir.”

Bu oranı göstermek için, Panthenon’un mimarı ve bu oranı resmen kullandıı bilinen ilk kii olan Phidias’a ithafen, 1900′lerde Yunan alfabesindeki Phi harfini Amerikalı matematikçi Mark Barr kullanmıtır.

İTE ALTIN ORANI İLK KULLANANLAR

Euclid (M.. 365 M.. 300), “Elementler” adlı tezinde, bir doruyu 0.6180399… noktasından ( oran olarak 1,618… ile aynı deere sahiptir ) bölmekten bahsetmi ve bunu, bir doruyu ekstrem ve önemli oranda bölmek diye adlandırmıtır.

Mısırlılar, Keops Piramidi’nin tasarımında hem pi hem de phi oranını kullanmılardır.

Yunanlılar, Panthenon’un tüm tasarımını Altın Oran’a dayandırmılardır. Bu oran, ünlü Yunanlı heykeltıra Phidias tarafından da kullanılmıtır.

Leonardo Fibonacci adındaki İtalyan matematikçi, adıyla anılan nümerik serinin olaanüstü özelliklerini kefetmitir.

Leonardo da Vinci bu orana öyle tutku ile balıdır ki hem eserleri üzerinde uygulamak hem de aratırmalarını kolaylatırmak için dünyanın bilinen ilk altın oran ölçer pergelini icat etmitir.

Leonardo da Vinci, 1509′da Luca Pacioli’nin yayımladıı İlahi Oran adlı bir çalımasına resimler vermitir.

rnein Mona Lisa tablosunun boyunun enine oranı Altın Oranı verir. Mona Lisanın yüzünün etrafına bir dikdörtgen çizdiinizde ortaya çıkan dörtkenar, bir altın dikdörtgendir.

Bu dikdörtgeni, göz hizasında çizeceiniz bir çizgiyle ikiye ayırdıınızda yine bir Altın Oran elde edersiniz. Resmin boyutları da Altın Oran oluturmaktadır.

Evren’deki kusursuzluu bilimsel olarak nasıl açıklarsınız

Evrende hemen her canlı ve yapı simetriktir. İnsan yüzleri bedenleri, hayvanlar, gezegenler, moleküler yapılar, yıldızlar…

En güzel ve estetik olan varlıklarda ve sistemlerde de altın oran bulunmaktadır. Canlılıın milyonlarca yıldır bir düzen içinde devam etmesi evrenin yüksek bir kontrol ve zeka ile var edildiini ispatlar.

ünkü tesadüfler, kaos ve fırtınalar, evvelden bilinçli olarak tasarlanmı yapıları dahi mahveder, bozar. Onların ayakta tutulması için dahi bir bilinç ve akıllı güç gerekir. Yani tesadüf ve kaosa dayalı düzen sadece yıkım getirmektedir.

Kabe’de böyle bir altın oran ne zaman bulundu

2007 yılında ilk kez Altın Oran ve İslami Semboller arasında ki ilikiler kefedilmeye balandı. Hala devam ediyor.

Sizce altın oran güzellik için bir ölçüt müdür Her insanda böyle bir oran bulunuyor mu

Sıradıı istisnalar, genetik hastalıklar hariç her insanda hemen hemen bu orana yakın ölçüler bulunur. Ancak en kusursuz ekilde en güzel insanlarda bulunduu Dr. Steven Marquat tarafından ispatlanmıtır.

Fakat insanlık bu oranı zaten içgüdüsel olarak biliyor ve bir insan yüzüne baktıında sahip olması gereken oranlar hakkında ortak bir yaklaım sergiliyordu.

Bir kimsenin burnu, azı, gözleri yüzü altın oran ölçüsüne göre önemli farklılık gösterirse bunu DNA’mıza ilenmi altın oran ifresi ile hemen tespit edip ölçüm yapmadan söyleyebiliyorduk.

Kabe ve kutsal yerlerle ilgili kaç tane altın oran vardır Dünyanın baka yerlerinde de böylesi gizemler var mıdır Bize açıklar mısınız

Mekke ve Kabe ile ilgili gerek corafi yönüyle ilgili gerekse Kuran’da ki iaretleri ile ilgili sayısız altın oran baıntısı bulunmaktadır.

Ne Roma’da ne Mısır’da ne de baka bir kutsal sayılan yerde benzeri matematiksel üstünlükler bulunmamaktadır.

Kabe ile aynı koordinatlarda bulunan dier ehirlerde de altın oran söz konusu mu

Mekke ehrinin kuzey kutup noktasına olan uzaklıı ile güney kutup noktasına olan uzaklıının oranı tam olarak 1,618 yani altın orandır. Ayrıca Mekke ehrinin Güney kutup noktasına olan uzaklıı ile iki kutup arasındaki uzaklıın birbirine oranı yine 1,618′dir.

Sadece bununla kalmayıp boylamlar açısından da bir sınırlama olması Mekke’yi altın Oran noktasına sahip dünyadaki tek ehir olarak ilan etmektedir.

Tüm harita sistemlerindeki bir kaç km olan küçük farklara ramen Altın Oran noktası Mekke ehrinden asla dıarı çıkmaz.

GN DNM İZGİSİNE UZAKLIK, KADERİ İSPATLIYOR

Gün dönümü çizgisi siyasi bir kararla 1844 yılında batılı devletlerce kabul edilmi sonra tüm dünyanın ortak yer belirleme dili haline gelen enlem boylam ve GPS deerleri haline gelmitir.

Bu karar alı aamasında kesinlikle İslam ülkelerinin ve Müslümanların sözü dinlenmemi, ana meridyenin İngiltere’den geçmesine karar verilmitir.

Sadece ilk yaratılıtan gelen kutup noktalarına göre deil de siyasi bir çizgi olan gün dönüm çizgisine göre dahi Mekke’nin altın oran noktasına ev sahiplii yapması dünyanın siyasetine yön veren ilahi bir el olduunu, Kuran’da yazdıı gibi kaderde Mekke’yi ehirlerin anası ve en seçkini olarak tayin ettiini ispatlamaktadır

Kuranda bu orana dair herhangi bir ipucu geçiyor mu Siz herhangi bir sureden yola çıkarak mı böyle bir çalıma yaptınız

Kuran’ı Kerimde Mekke kelimesinin geçtii ve orada tüm insanlıa iman verici açık delillerin varlıından bahseden Ali İmran Suresi 96. ayetinde Mekke ehri ile Altın Oran arasındaki baıntı Evrenin Yaratıcısı tarafından açıkça nakedilmitir.

Bu ayetin tüm harf sayısı 47dir. Harf sayılarının altın oranını aldıımızda Mekke kelimesinin iaret edildiini görürüz.

47 / 1,618 = 29,0. Ayet baından Mekke kelimesine kadar tam 29 harf vardır. Aynı dünya haritasındaki gibi. Eer bir harf fazla ya da eksik olsa idi bu oran asla olumayacaktı.

Hiç bir zorlama olmadan dünya üzerinde yaptıımız aynı ilemi yaptık ve harf sayılarının Mekke’yi ve altın oranı iaret eden muhteem uyumuna ahit olduk.

Altın Oran sayısının en büyük özellii virgülden sonraki kısmın sonsuza dek uzayıp gitmesi ve önceden asla tahmin edilemez ve tam olarak sayılamaz oluudur.

Ayrıca 1,618033 eklinde devam eden altın oran sayılarının Kurandaki karılıına bakarsak 16. surenin 18. ayetinde öyle denmektedir: Onu saymaya kalksanız sayamazsınız, Allah’ın nimetlerini ki O rahmandır rahimdir.

Yani hem sayı saymak kavramı, hem sayılamazlık durumu, hem de seçkin-güzel nimetlerin dikkat çekilmesi son derece aırtıcıdır.

Dünya’nın bu noktasının (Kabenin olduu nokta) nasıl bir enerjisi var

Bunu bilimsel yoldan anlamak için orada bir takım ölçümler yapmamız ve enerji alanları ile ilgili testler gerçekletirmek için bir grup bilim adamı ve aygıtlarla gitmemiz gerekiyor.

Suudi hükümetinden aratırma için izin istedik ancak henüz izin talebimize bir cevap gelmedi.

Kabedeki Hacer’ül Esved taının göktaı olduuna dair söylentiler var. Bu konuda ne düünüyorsunuz

Hayır, onun göktaı olması sıradıı bir durum sayılmaz. ünkü dünyada pek çok göktaı var. Onunla ilgili gizem Hz Adem tarafından Kabe’nin köe taı yapılarak tavaf sırasında her turun o ta ile sayılması ve ahirette o taın oraya gelen her insan hakkında ahitlik yapıp kaydını tutması ile ortaya çıkacaktır.

Kabe günümüzde Küp eklinde bir görünüm arz etmektedir. Acaba pek çok altın oran baıntısının bulunduu bu kutsal yapının kendisi neden bu orana uymamaktadır

Hz İbrahim ve olu İsmail Kabe’nin ilk insandan bu yana var olan temellerini bulup Allah’ın emri ile yükseltmiti. Fakat bu temeller günümüzdekinden farklı büyüklükteydi.

Hatim ismi verilen yarım daire eklindeki kısım aslında Kabe’nin içindeydi; fakat Hz. Muhammed’e (As) peygamberlik gelmeden 5 yıl evvel yapılan tadilatında malzeme yetmedii için Hatim adı verilen kısım dıarıda bırakılmı ve Kabe küp eklinde ina edilmiti.

Daha önce yayınladıımız

Kabenin sırrı ve altın oran video

Video belgeseli izleyebilirsiniz…