Bir hukuk profesörü olan Julius Levin Ulrich Dedekind’in dört çocuundan en küçük olan Julius Wilhelm Richard Dedekind, Gauss’un doduu yerde, 6 Ekim 1831 günü Brunswich’te domutur. Richard, yedi yaından on altı yaına kadar doduu kentin Gymnasium’unda okudu. Erken yalarda matematik dehası pek görülmedi. Onun ilk akları fizik ve kimya olmutur.

Matematie, ilimlerin hizmetçisi gözüyle bakıyordu. Asıl yolunu bulmakta da gecikmedi. Daha on yedi yaındayken, fiziin kullandıı düüncelerde birçok sakatlıklar kefetti ve daha az eletirilere urayan matematie döndü. ünkü, onun attıı her adım salam olmalıydı.
1848 yılında, Gauss’un Caroline Kolejine girmitir.

Bu kolejde, analitik geometri, ileri cebir, diferansiyel ve integral hesabı ve yüksek mekanii örendi. 1850 yılında Göttingen niversitesine girdii zaman, ileri çalımalar yapabilecek düzeyde ciddi bilgisi vardı. Buradaki öretmenleri, sayılar kuramı üzerinde pek çok yazısı olan Moritz Abraham Stren (1807-1894), Gauss ve fizikçi Wilhelm Weber oldular. Bu öretmenlerinden, diferansiyel ve integral hesap, yüksek aritmetik, en küçük kareler yöntemi, yüksek jeodezi ve genel fizik üzerinde salam temeller aldı. Buna karın, burada da çok eyler örenmediinden yakınıyordu.

Doktorasını verdikten sonra birçok konuyu örenmek için kendi kendine iki yıl çalıtı. Halbuki bu dersler, Berlin’de Jacobi, Steiner ve Dirichlet tarafından parlak bir ekilde okutuluyordu. Dedekind, 1852 yılında yirmi bir yaındayken, Euler’in integralleri üzerinde kısa bir tezle Gauss’tan doktorasını ve ünvanını aldı.

Tez kısa ve baımsız gibi görülüyordu ama, sonuç hiçte öyle deildi. Onun ne olduunu, ileride neler getireceini, Gauss’un görüp görmediini kesin olarak bilemiyoruz. Görmü olacaı umulabilir.
Dedekind, 1854 yılında Göttingen’e yardımcı doçent olarak tayin edildi. Bu görevde dört yıl kaldı. Gauss, 1855 yılında ölünce Dirichlet Berlin’den Göttingen’e taındı.

Dedekind, Dirichlet’in önemli derslerini üç yıl izledi. Dirichlet’in sayılar kuramına ait eserine kendi cebirsel sayılar kuramını da on birinci bölüm olarak katarak bastırdı. Bu sırada mesleine yeni balayan Riemann’la dost oldu. Dedekind’in dersleri genel olarak hafifti.

Yalnız iki örencisine 1857 ile 1858 yıllarında Galois denklemleri kuramı dersini verdi. Bu, Galois kuramının bir üniversitede resmi bir ders olarak verilii ve örenciler tarafından ilk kez alınııdır. Cebir ve aritmetikte, grup kavramının temel önemini ilk kavrayanlardan biri Dedekind’tir.
Dedekind, yirmi altı yaındayken, Zürih Politeknii’ne 1857 yılında profesör olarak atandı. Be yıl burada kaldıktan sonra, 1862 yılında Brunswick’e dönerek teknik okula profesör oldu. İte, burada tam elli yıl gibi uzun bir süre profesörlük yaptı. Kummer gibi Dedekind de çok uzun süre yaamı ve ölümünden pek az bir zaman öncesine kadar da matematikle uramıtır.

12 ubat 1916 günü öldüünde, bir nesilden beri, bir matematik klasii olmu bulunuyordu. Dedekind’in dostu ve bazı eserlerinde onun izinden giden Edmund Landau, 1917 yılında onun anısına yapılan ölüm yıl dönümünde öyle diyordu. “Richard Dedekind, yalnız büyük bir matematikçi deil, eski ve yeni tüm matematik tarihinin tam anlamıyla büyük olanlardan biri, büyük çaın son kahramanı, Gauss’un son örencisiydi. O da kırk yıldan beri klasik olmutur. Onun eserlerinden yalnız biz deil, bizim öretmenlerimiz ve öretmenlerimizin öretmenleri de çok ey örenmilerdir.”
Dedekind, ölümü olan 1916 yılına kadar fikir tazeliini ve vücut salamlıını korumutur. Hiç evlenmemitir. Romancı olarak tanınan kız kardei Julie’nin 1914 yılında ölümüne kadar onunla oturmutur. teki kız kardei Matilda 1860 yılında öldü. Erkek kardei tanınmı bir hukukçu olmutu. Yaamının tüm çerçevesi hemen hemen bu kadarıyla biliniyor. Halbuki, onun irrasyonel sayıları kuruunu, Dedekind kesimleri olarak tüm örenciler bilirler. lümünden önce de o kahramanlamıtı.

lümünden on iki yıl önce, 4 Eylül 1899 günü öldüünü yazmılardı. Kendi anı defterine, o günü çok sıhhatli, salıklı ve yemekte Halle’li dostu Georg Cantor’la beraber geçirdiini ve çok güzel ilmi bir konuda konuarak yemek yediklerini yazıyordu.
Dedekind’in çalımaları genel olarak sayılar kuramı üzerine geçmitir.

En önemlilerinden biri irrasyonel sayılarla olan Dedekind kesimidir. 1872 yılında “Süreklilik ve İrrasyonel Sayılar” adlı eseri basıldı. Kesim kavramı kısaca udur. Bu kesim, rasyonel sayıları iki kümeye ayırır. Buna göre, birinci kümedeki tüm sayılar ikinci kümedeki sayılardan küçüktür. Eer böyle bir kesim rasyonel bir sayıya karılık gelmiyorsa, bu kesim bir irrasyonel sayı tanımlar. Bu kesime de karı çıkıldıını hemen belirtelim. 12 ubat 1916 yılında öldü.