İtirak, bir irketin baka bir irkette sermayesinde ortaklıı söz konusu olması halinde, sermayelerinde payları oldukları irketlere denir.

İtirak Türleri Nelerdir

Yukarıdaki tanımdan hareketle itirak türlerini ikiye ayırabiliriz: Ana irketin, ortak olduu irkette %50′den fazla oy hakkına sahip ise ortak olunan irket bir balı ortaklıktır. ayet çounluk ana irkette deil ise basit anlamda itirak (baımsız ortaklık) denir.

İtirak etme hedefi ne olabilir

Bir irket, ihtiyacının üstündeki fonları, iki nedenden dolayı baka bir irketin sermayesine ortak olma yoluyla ekler. İlki, iyi bir getiri beklentisiyle, klasik bir yatırımcı mantıı ile bu yatırımını yapabilir. İkinci olarak, bunu anafaaliyetleri ile ilikili olarak yapabilir. rnein, ürünlerinin pazarlamasını yapan irketlere, hammadde üreten bir irkete, baka bir irketle ortak olarak benzer bir alanda üretim yapmak üzere vb. biçiminde olabilir.