Bizans döneminde ta heykeller ve sütunların İstanbul’u koruduuna inanılıyordu. yle ki bunların bir çou günümüzde de ilgi gören, turizm deeri taıyan yapıtlardır.

Arkadius Sütunu

Cerrahpaa Avratpazarında bin parça beyaz mermerden, minare gibi içi bo merdivenli yüksek bir direk vardı. Tepesinde peri yülü bir heykel duruyordu. Efsaneye göre yılda bir defa bir feryat koparırmı. Yeryüzünde ne kadar ku varsa o heykelin etrafında dönermi. Kuların binlercesi yere düer, halk da bunları toplayıp yermi.

emberlita

emberlita tavuk pazarındaki sütun. Kırmızı renkli som mermerden yapılmı olan sütunun, hanedanı kötülüklerden, hastalıklardan ve fesattan koruduuna inanılırdı. Hıristiyanlardan Hz. İsanın çarmıha gerildii haçın, emberlitaın altında olduuna inananlar vardı.

Kıztaı

Saraçhanede Büyük Pozantin’in kızının mezarı üzerine dikilmitir. Kıztaı diye bilinen bu tılsımlı sütun, imparatorun kızını yılanlardan, çiyanlardan ve karıncalardan korumak için dikilmiti. Fakat yine kendisi için yapılmı olan Kız Kulesinde otururken, bir üzüm sepeti içine gizlenmi olan ve üzümlerle beraber Kız Kulesine gelen zehirli bir kara yılanı tarafından öldürüldü.

Sinekli Sütun

Kocamustafapaa Altımermerdedir. Altı tane mermer sütunun her biri eskiden yaamı olan bilginler tarafından yaptırılmıtı. Bunlarının birinin üzerinde sürekli vızıldayan bir sinek resmi vardı. Bu sütun sayesinde İstanbula sivrisinek girmediine inanılırdı.

Leylekli Sütun

Yine bu altı mermerden birisi idi. Burada da bir leylek resmi vardı. Efsaneye göre bu leylek senede iki defa çılık atarmı. Birinci çılıkta bir anda her yer leylek dolar, ikinci çılıkta ise İstanbuldaki tüm leylekler yok olurmu.

Horozlu Sütun

Yine altı mermerden birisi olan bu sütunun üzerinde bir horoz resmi vardı. Bu horoz 24 saatte bir öter horozlara önderlik edermi.

Kucaklamı Sevgililer

Tunçtan yapılmı genç bir erkek ve sevgilisinin birbiriyle kucaklamı heykelleridir. Kavga eden evli çiftlerden biri gelip bu heykeli kucaklarsa hemen barıırlarmı.

İhtiyarlar Heykeli

nlü Hekim Calinusun beyaz mermer üzerinde yaptırdıı ihtiyar adam ve kadın heykelidir. Birbiriyle geçinemeyen evli çiftlerden biri bu heykeli kucaklarsa hemen boanırlarmı.

Veba Sütunu

Sultan Beyazıd Hamamının altında 4 köeli bir sütundu. Bu sütun sayesinde ehre veba mikrobunun girmediine inanılırdı. Beyazıd Hamamı yapılırken Bu tılsımlı sütun yıkıldı. Söylentiye göre o anda Sultan II. Beyazıtın bir olu vebadan öldü ve ehirde veba salgını baladı.

İfrit Heykeli

Tekfur Sarayındaki tunçtan bir ifrit heykelidir. Bu heykel yılda bir kez etrafına ate saçarmı. Bu ateten bir kıvılcım alabilen çok salıklı olur, hiç hastalanmaz ve ölene kadar genç kalırmı

Koncoloz Maarası

Zeyrekte Hz. Yahya Kilisesinin bitiiindeki maaradır. Her sen kıın Zemheri geceleri olunca Koncoloz denilen cadılar bu maaradan çakarak arabalara binip dolaırlarmı. Cadılar Bayramı Hıristiyanlarca halen kutlanır

Dört Melekli Sütun

Ayasofyada 4 sütunlu bir anıttır. Cebrail, Azrail, Mikail ve İsrafil resimleri bulunan bu sütunların her biri bir tılsımdı. Bu 4 büyük melekten Cebrail kanat çırpıp baırınca Douda bolluk, bereket olacaı anlamına gelirmi. İsrafil resmi kanat çırptıında Batıda kıtlık olacaına inanılırmı. Mikail resmi kanat çırparsa kuzeyden bir kahraman çıkacaı iaret sayılırmı. Azrail resmi kanat çırpınca da dünyanın her yerinde veba salgını balarmı.

Burma Sütun

Sultanahmet Meydanındaki siyah renkli Burmalı Sütundur. 3 balı ejderha, ya da birbirine dolanmı 3 yılan eklindedir. Yeniçerilerden birisi bir kılıç darbesiyle bu 3 yılanın baını koparınca tılsım bozulmu. Ve İstanbulda daha önce hiç görülmezken birden bire akrepler, yılanlar ortaya çıkmı.

rme Sütun

Sultanahmet Meydanında örme sütun denilen anıttır. 300 bin tatan yapılma bir sütunun tepesinde çok güçlü bir mıknatıs varmı. Bu mıknatıs İstanbulu depremlerden korurmu.