Oyun kartlarının nerede ve ne zaman ortaya çıktıı tam olarak bilinmiyor. 7. ve 10. yüzyıllar arasında in’de ortaya çıktıı ve 13. yüzyılda Marco Polo tarafından Avrupa’ya getirildii tahmin ediliyor. Hindistan’dan veya Arabistan’dan geldiini ileri sürenler de var ama bugünkü ekilleriyle kullanılmalarının 14. yüzyıl Fransa’sına dayandıı kesin gibi.

O tarihlerde, Fransada dört sınıf vardı ve iskambil kaıtlarındaki kupa, maça, karo ve sinek bu dört sınıfı temsil ediyordu. Kupa bir kalkanı andıran ekli ile asil sınıfı ve kiliseyi, maça bir mızraın ucunu çarıtıran ekli ile orduyu, karo ticari deniz iletmelerinin ekenar dörtken kiremitlerinden esinlenerek orta sınıfı, sinek ise yonca yapraına benzeyen ekli ile köylüyü temsil ediyordu. Bugün briç, poker veya benzeri oyunlarda, kupanın en deerli, sinein ise en deersiz kart olmasının nedeni ite bu sınıflamadır.

Aslında bizde papaz adı verilen kartın adı İngilizce’de kral (king), kızın ise kraliçedir (queen). Vale veya olan için ilk zamanlarda düzenbaz anlamına gelen ‘knave’ kelimesi kullanılırken, günümüzde ‘jack’ ismi kullanılmaktadır. Yani yabancı kartlarda kral ve kraliçe evli iken, bizde biraz yalı görülerek krala papaz adı verilmi, kraliçeye de ‘kız’ denilerek olana layık görülmütür.

Bazı ülkelerde oyun kartlarında deiik isim ve semboller kullanılmasına ramen, en yaygın olanı Fransızların kullandıklarıdır. Fransızlar ‘maça’ eklini mızraa benzeterek ‘pique’ adını vermilerdir. İngilizce’de ise aynı anlamdaki ‘spades’ kelimesi kullanılmaktadır. Her ne kadar bir kalkanı andırdıı için asil sınıfı temsil ettii ileri sürülse de ‘kupa’ klasik bir kalp eklidir. Bu nedenle Fransızlar ona ‘coeur’, ingilizler ise ‘heart’ adını vermilerdir. ‘Karo’ için Fransızca’da kare anlamındaki ‘carreau’ kullanılırken İngilizler elmas anlamındaki ‘diamond’u tercih etmilerdir. Bizim ‘sinek’ dediimiz ekil ise çok açık üç yapraklı bir yoncadır. Fransızlar bu anlamdaki ‘trefle’ kelimesini kullanırlarken, İngilizler ‘club’ (kulüp) ismini kullanmılardır.

İte bu nedenle briç oyuncuları ‘maça’ya ‘pik’, ‘kupa’ya ‘kör’, ‘sinek’e de ‘trefli’ derler, zaten aslına uygun olan ‘karo’yu da olduu gibi kullanırlar. Birli, papaz, kız ve olan için kullanılan as, rua, dam ve vale isimleri de yine Fransızca karılıkları As, Roi, Dame ve Valet kelimelerinden dilimize geçmitir.