issizlik

İsizlik maaı almak için birçok insan ne yapacaı konusunda hiçbir fikir sahibi deil. Ocak ayı isizlik oranlarına bakılırsa 1 yıl önceki tarihle oranlandıında yaklaık yüzde 3,5 oranında bir büyüme ile 2009 yılı Ocak ayı isizlik oranı yüzde 15,1 olarak açıklandı. Bu oranda yaklaık olarak 3 milyon 600 bin kiiye denk geliyor. 2002 yılından bugüne kadar isizlik sigortası fonunda biriken para 40 milyar TL olarak görünüyor. Bunun isizlik maaına bavuranlara daıtılan kısmı ise sadece 2,5 milyar TL. Fonda biriken yüksek miktardaki paranın nedeni ise isizlik maaındaki alt ve üst sınır. İsizlik maaına bavuranlara alt sınır olarak u anda 266 TL, üst sınır olarak ise 532 TL ücret ödeniyor. Ancak maaı 5 bin TL olan birisi isizlik fonuna her ay maaından kesilen para asgari ücret alan bir içiden daha çok kesiliyor. Fakat 5 bin TL alan kii isiz kaldıında ise en yüksek alabilecei isizlik maaı 532 TLyi geçemiyor. Bu da isizlik fonunda biriken paranın amacının dıında kullanılmasını salıyor. Fondaki para kamu yararına kullanılarak GAPa aktarılıyor.

İsizlik sigortasından yararlanmak için ne yapmak lazım

ncelikle kendi kusurunuz nedeniyle iten çıkarılmamı olmanız gerekiyor.

1- İverenin kusuru nedeniyle, küfür, hakaret, ücret ödememe, fazla mesai vermeme vs. gibi nedenler varsa ve bu nedenleri ispatlayabilirseniz istifa edip iten ayrılırsanız isizlik maaı alabilirsiniz. Ancak ispat etmeniz art.
2- İveren iinize son verdiyse isizlik maaı alabilirsiniz.
3- İyeriniz kapandıysa isizlik maaı alabilirsiniz.
4- Süreli bir i akdi yapmısanız ve süre bittiinde ii bırakırsanız isizlik maaından faydalanabilirsiniz.

Tüm bu nedenlerden birini taıyorsanız iten ayrıldıınız anda iverenden talep edeceiniz İten Ayrılma Bildirgesini iveren 3 nüsha halinde hazırlayıp 1 nüshası iten ayrılan kiiye, 1 nüshası kendisine ve 1 nüshasını da bildirgeye çıkı nedenini yazarak İKURa gönderiyor.
İKUR ise iten çıkarılma nedenlerine bakarak isizlik maaı verilip verilmeyeceini kararlatırıyor. Ancak isizlik maaı alabilmek için iten ayrılınan tarihten itibaren en geç 30 i günü içerisinde herhangi bir İKURa giderek bavuruda bulunması gerekiyor. 30 gün geçmi ise geçen her geçen günün ücretini isizlik maaından alamıyorsunuz. Yani 2 ay sonra İKURa gidip bavurursanız isiz kaldıınız andan itibaren bavuru tarihinize kadar olan isizlik maaını alamıyorsunuz. İKUR ise bavurunuza bakarak eer doru nitelikleri taıyorsanız size maa veriyor. Bavurunuzdan 1 ay sonra İKURa giderek isizlik maaı hesap cüzdanınızı alıp ilgili bankadan isizlik maaınızı çekebiliyorsunuz.

İsizlik maaı için ne kadar çalımak gerekiyor

Eer iten çıkarıldıınız tarih içinde 3 yıl geriye dönük olarak 600 gün sigorta primi ödemiseniz 6 ay,  3 yıl geriye dönük 900 gün prim ödemiseniz 8 ay, 3 yıl geriye dönük 1080 gün prim ödemiseniz 10 ay isizlik maaından faydalanabiliyorsunuz. Alacaınız ücret ise son 120 günün brüt ücretinin yüzde 40ı kadar isizlik maaı almaya hak kazanıyorsunuz.

İsiz kalınınca salıktan faydalanabilir misiniz

Sigortalı isizler isizlik maaı alırken salık hizmetlerinden faydalanabiliyorlar. Bunun nedeni ise isizlik maaı aldıınız süre içerisinde İKUR sizin adınıza Sosyal Güvenlik Kurumuna Genel Salık Sigortası primlerini ödüyor. Bu primler ödendii için isiz kalan kiinin kendisine, eine ve çocuuna salık hizmetlerinden faydalanması kısıtlanmıyor. Ancak 100 gün salık hizmetlerinden faydalanabiliyor. Bunu uzatmak için ise isiz kii Sosyal Güvenlik Kurumuna giderek İKURdan isizlik maaını aldıını ve bu nedenle salık hizmetlerinden faydalanması gerektiini belirterek Sosyal Güvenlik Kurumu isiz kiinin salık hizmetlerinden faydalanması için tekrardan aktifletiriyor. Bu aktifletirme isizlik maaının balanma süresi yani 6 ay, 8 ay ve 10 ay boyunca devam ediyor.

Askerlik nedeniyle i akdi feshedilen kii isizlik maaı alabilir mi

İyerinden askere gideceim diye ayrılmısanız isizlik maaı alabilirsiniz. Ancak askerde geçen süreleri isizlik maaı olarak alamıyorsunuz. Askerlik bittiinde 30 gün içerisinde İKURa müracaat ettiinizde askerlik yaptıınızda geçen süre yokmu gibi yani iten yeni ayrılmı gibi görünerek İKUR size, 3 yıl geriye dönük olarak 600 gün sigorta primi ödemiseniz 6 ay,  3 yıl geriye dönük 900 gün prim ödemiseniz 8 ay, 3 yıl geriye dönük 1080 gün prim ödemiseniz 10 ay isizlik maaından faydalanabiliyorsunuz.

kaynak