CB068324

Bir hafta düzenli olarak internete giren kiilerin beyin hareketleri artıyor

ABD’nin UCLA niversitesi’nde yapılan bir aratırma sonucunda daha önce çok az internetle alakası olmayan bireylerin bir haftada düzenli olarak internete girmelerinin ardından beyin hareketlerinin arttıı belirtildi.

Bu sonuçla birlikte internette zaman geçirmenin sinirleri harekete geçirdii ve beyne olumlu sonuçlar dourduu açıklandı. Yaları 55 ile 78 arasında deien 24 kii üzerinde yapılan aratırmalarda gönüllüler internet kullanımı bakımından iki gruba ayrıldı. Gruplar arasında ya, meslek ve eitim seviyeleri eit olan bu iki grup internette bazı bilgileri aratırırken MR aracılııyla beyin hareketleri gözlendi.

Bundan sonra evde iki hafta boyunca günde bir saat internete girilmesi istenen gönüllüler tekrar MR’a girdiler. İlk tarama sonucunda beynin dil, okuma, hafıza ve görsel yeteneklerle ilgili olan bölümünde hareketler artarken iki hafta sonra yapılan ikinci tarama sonucunda aynı bölgelerde hareketlerin devam ettiini ve hafıza ile karar vermekte etkili olan ön gyrus’ta hareketlenmelerin olduu belirtildi. Evdeki çalımadan sonra, düzenli olarak internet kullanan kiilerle aynı beyinsel hareketleri gösteren denekler için UCLA’da aratırmacı olarak görev alan Teena D. Moody internetin yalanmanın önüne geçtiini ve kavrama yeteneini arttırdıını belirtti.