Farklı cinslerin birleerek ortaya bir yavru çıkarmalarına biyolojik bir engel vardır. Bunun birincisi spermin yumurtayı bulabilmesidir.
Spermler gözleri olmamalarına, takip edecekleri güzergahı gösteren bir sistem de bulunmamasına ramen aırmadan yollarını bulurlar.
En önde giden de yumurtaya ilk ulaan olarak içine girer. İte burada tabiatın koyduu bir sınırlama vardır. İnsan spermi sadece insan yumurtasını tanır ve birleme ilemini sadece onunla yapar.

İkinci sebep, iki farklı cinsin DNA’larının birbirlerine uymamasıdır. Aynı cinste dii ve erkein DNA’ları, bir fermuarı kapattıınızda diler nasıl
karılıklı olarak birbirlerine geçerlerse, o ekilde uyumlu olarak birleirler. İnsanlarda 23 çift kromozom vardır. rnein 15 veya daha farklı sayıda kromozoma sahip bir hayvanı döllediinde, meydana gelen orantısızlıktan, ortaya çıkacak hücre anormal bir yapıda olur ve geliimine bile balayamaz.

empanze ile insanın genetik yapıları yüzde 99 aynı olduuna ve teorilere göre milyonlarca yıl evvelki ataları aynı olduuna göre onlar arasında bir uyumun salanması gerekmez mi

Bilim insanlarına göre bu yüzde 99 benzerlik sadece proteinlerin mukayesesinden ortaya çıkıyor, yoksa DNA diziliinin uyumu anlamına gelmiyor. İnsan salıı için DNA haritasını çıkarmada son aamaya gelinmitir ama tüm bu bilgiler, tekrar insan salıı için tıp alanında kullanılacaktır. Yani ileride mitolojide olduu gibi insan balı, hayvan vücutlu veya tersi yaratıklar ortalarda dolamayacaklardır. Buna en azından ahlaki bakımdan toplumun baskısı müsaade etmeyecektir.

Madem iki ayrı cinsin birlemesinden yavru olmuyor, o halde at ile eek birleince nasıl katır doabiliyor Bir kere bu istisnai bir durum ve at ile
eein DNA yapılan insan ve dier hayvanlar arasındakilere kıyasla birbirlerine çok yakın. Bunda bile sonuç üreme açısından salıklı olamıyor.

Katırın annesi at, babası eektir. Katırlar erkek veya dii olabilirler ama doutan kısırdırlar, üreyemezler. ok ender de olsa bazı dii katırların doum yaptıkları görülmütür ama erkekleri kesinlikle kısırdır. Bu nedenle katır elde etmek için her seferinde ata ve eee ihtiyaç vardır.

Katırlar kuvvetli, dayanıklı ve kanaaatkardırlar. Biraz huysuz ve inatçı olmalarının nedeni bu özel durumları olabilir. Aslında uygun ortam bulduklarında erkek at (aygır) ile dii eek de birleiyor. Bu ilikiden doan çocuklara ‘Bardo’ (veya ester) deniliyor. Bunlar öbürleri kadar dayanıklı olmadıklarından daha seyrek yetitiriliyorlar.