İmtiyazlı Senet  (preferred stock)  nedir

İmtiyazlı senetler, adi hisse senedi ile tahvil karıımı bir özellik taıyan bir hisse senedi tipidir.  Hisse senedidir, çünkü adi hisse senetlerinin taıdıı ortaklık hakkı (ör. oy hakkı) yanısıra adi hisse senetlerden deiik ve öncelikli olarak temettü hakkı vardır. Bu ikinci özellii de tahvillere benzer. u ekilde ki, imtiyazlı senetler temettüden öncelikli ve hareketsiz bir tutarda faydalanır.  İmtiyazlı senetlerin temettü ödemeleri yapıldıktan sonra, ancak arta kalan daıtılabilir kar üstünden, adi hisse senetleri için bir temettü ödemesi yapılabilinir.
Türkiye’deki halihazırdaki mevzuatlar uyarınca imtiyazlı senet olarak isimlendirilen tür senetler irketler tarafından ihraç edilememektedirler. Bu tür bir enstrümandan yararlanamayan türk irketleri, normal adi senetlerin yanısıra farklı özellikler taıyan ve imtiyazlı senetlere kısmen benzetmeye çalıtıkları deiik grup adi senetler oluturmaya çalımaktadırlar. İmkb’ye kote pekçok irket bu tür deiik grup senetlere sahip olmalarına karın (bu deiik gruplar genellikle halka arz edilmedikleri dolayısı ile imkb’ye kote olmadıklarından pek tanınmamıtır, örnein, anadolu gıda) en bilinenleri i bankası, adana çimento ve kardemir’dir.  rnek olarak adana çimento’yu ele alacak olursak, bu irketin üç deiik grup senedi bulunmaktadır; a, b ve c olarak isimlendirilen bu senet sahipleri deiik tutarlarda temettü geliri elde etmektedirler; a grubu senet sahipleri daıtılacak toplam temettünün %54′ünü hak kazanırlarken, b grubu %36′sını ve c grubu’da %10′unu hak kazanmaktadırlar.