im Kokusunun Kaynaı

Yamur yaan her yerde topraktan kendi kendine çıkmı çimenler görülebilir. Bahçe çimi gibi dekoratif ve düzgün yapıda olmasalar da dünyanın dörtte birine yakını çimenlerle kaplıdır. Dünyada tabiatın bu kadar bol bahettii baka bir bitki yok gibidir.

imen tabiatta, yerde biten otların genel adıdır. Yaklaık 7 bin cinsi vardır. imgillere ekerkamıı, bambu, pirinç, buday, darı ve yulaf da dahildir, yani çimgillerin bir kısmı gıda maddesi olarak tüketilmektedir.

Zamanımızda çim denilince evlerin bahçelerinde ve spor alanlarında bulunan ve biraz da sosyal statüyü gösteren, ekimi ve bakımı özen isteyen özel bitkiler anlaılıyor. Tabiattaki çimler kendi kendilerine büyürler, yamurla geliirler ama bahçelerdeki çimleri yeil tutabilmek için sulamanın yanında boylarını da sık sık kesmek gerekir. zellikle makine ile kesilen çimlerden etrafa ho bir koku yayılır.

Dier bitkilerde olduu gibi çimlere de yeil rengi veren, fotosentez ileminin yapılmasını salayan, klorofil denilen pigmentlerdir. Bitkilerdeki klorofilin moleküler yapısı kandaki hemoglobinin yapısı ile benzerlik taır. Aradaki fark hemoglobindeki demirin yerine klorofilde magnezyumun bulunmasıdır.

Bu tip moleküler yapıya sahip elementlerin bir ortak özellii de hava ile temas ettiklerinde keskin bir koku yaymalarıdır. Kesilen çimden yayılan kokunun nedeni de açıa çıkan ve hava ile temasa geçen klorofil pigmentleridir.