Biyoteknolojinin tartımalı önderi Craig Venter’ın yönettii Venter Enstitüsü tarafından yapılan aratırmada, yeni nesil biyoyakıt gelitirmek ve biyokimya için önceden kullanılan yöntemin, etik tartımalarına karın yapay yaam ekli yaratmakta umut verici olduu görüldü.

Craig Enstitüsü, geçen ocakta bir bakterinin ilk sentetik genomunu (bir organizmanın kromozomlarında bulunan genetik ifrelerin tamamını simgeleyen terim) yaratmayı baardıını açıklamıtı. Ekip, bata bu genomu üretmek için E. Coli bakterisinden faydalanmı, ancak sürecin uzun ve meakkatli olduunu, bakterinin büyük DNA parçaları üretemediini anlamılardı.

Aratırmacılar, bunun üzerine Saccharomyces cerevisiae adlı bir maya mantarından faydalanmaya karar verdi. Bu, aratırmacılara, kromozomlarındaki hasarı onarmak için doal biçimde hücrelerden faydalanılan bir süreç olan ve “benzeik yeniden badatırma” denilen süreci kullanarak sentetik genom yaratma olanaı verdi.

Enstitüden yapılan açıklamada, bilim adamlarının daha sonra mantardaki DNA oluturma kapasitesini inceledikleri ve bunun bir “genetik fabrika” olduunu fark ettikleri belirtilerek, “Venter Enstitüsü aratırma ekibi, böylece DNA’nın 25 parçasından, tek bir aamada Mycoplasma genitalium bakterisinin tam bir genomunu oluturabildiler” denildi.

Bu buluun, ilk sentetik genin açıklandıı Ocak 2008′de gelitirilen yöntemin daha da ileriye taınması anlamına geldii belirtildi.

Craig Venter ve ekibi, Mycoplasma genitalium bakterisinin sentetik genomunu kullanarak canlı bir bakteri hücresi yaratmak için çalımalarını sürdürüyor.

reme yollarında bulunan ve üretranın artmasına neden olan bu bakteri, 580′den biraz fazla gen ile bilinen en küçük hücresel genomu oluturuyor. Buna karılık insan genomu 36 bin civarında gen içeriyor.

Amerikalı ekip Mycoplasma genitalium bakterisinin genetik dizilimini kullanarak, Mycoplasma laboratorium adını verdikleri bir kromozom yarattı. Bilim adamları, bu kromozomu, yeni bir yaam biçimi yaratmak ve kontrolünü alabilmek için yaayan bir hücreye yerletirmenin yöntemini bulmaya çalııyor.
guncel.net
Kaynak:www.teknolojivebilim.com