Ekmek, binlerce yıldır insanolunun esas gıdası olma özelliini korumaktadır. Günümüzden 9 bin yıl önce, mezopotamya’da ilkel tahıl ürünlerinin tarımı yapılıyordu.  Derhal hemen tıpkı dönemde de amerika kıtasında, California yöresinde yaayan yerliler de, ekmeklik un elde edebilmek için bazı ürünleri ekip biçiyorlardı.
nceleri tahıl iki düz ta parçası arasında ezilerek un durumuna getiriliyordu. Bu un, suyla karıtırıldıktan sonra açık havada yakılan ateler üstüne yerletirilen kızgın taların üzerinde piirilerek ekmek durumuna dönütürülüyordu.
Un elde etmek için buday, arpa, çavdar, mısır ve darıdan yararlanılıyordu.  Eski mısırlılardan kalma duvar resimlerinde, taların arasında tahıl ezerek un elde etmeye çalıan kadınları canlandıran tablolar da vardır. O dönemin ekmekleri, olabildiince sertti. Ancak, yassı somunların askeri kamplara ya da av bölgelerine taınması da, olabildiince kolaydı. Bugüne kadar kalabilen ilk ekmek örnekleri, hindistan’da bulunmakta olan çapati ile îskoçya’ nın yulaf ekmeidir. Yukarıda bahsettiimiz ekmek türlerinin hiçbirisinde, maya kullanılmadıından, hepsi de basık ve sertti.  Mayanın bulunuu bir rastlantı neticesi oldu. m.ö. 2000 yılında, mısırlı bir fırıncı, hazırladıı ekmek hamurlarını
günein altında unuttu.  Bu arada hamur mayalanmıtı. Fırıncı, unuttuu hamurlan anımsayıp onları fırına koyunca, pien ekmeklerin kabardıını gördü. Tıpkı dönemde mısırlılar, kubbe biçiminde kapalı fırınları yapmayı da baardılar. Bu tür fırınlar içerisinde, ısı, ekmein her tarafından eit biçimde geçiyor ve böylece daha lezzetli ve kontrollü bir piirim salanıyordu.  M.. 1. yy’da yunanlılar, su deirmenini buldular. M.S. 700 yılında da araplar, yeldeirmenini
yaptılar. Beyaz undan yapılmı ekmek ise, avrupa’da un elde etmenin güçlüü nedeniyle, geni halk kitlelerinin ulaamayacaı bir lükstü.  1880 yılında isviçre’de ilk baarı belirten deirmen yapıldı.  Bu deirmen, unun rengini karartan kepekleri de eliyordu ve has undan ekmek yapımı yaygınlatı. Günümüzde ise ekmekler, fırınlarda da
üretilmekle birlikte, genellikle fabrikalarda piirilmekte ve içlerine vitamin gibi bazı katkı maddeleri de eklenmektedir,