Yolcu taıyan ilk asansör, 1743 yılında versailles sarayı’nda, kral xv. louis’nin özel dairesine monte edildi. Kral, ikinci katta metresi bayan chateauroux için bir daire hazırlatmıtı.
Kendi dairesi ise bir alt kattaydı. Canı istediinde basitçe ve çabuk ekilde bir üst kata çıkabilmek için bu asansör projesini gerçekletirdi. Binanın dıında olan asansöre kral, dairesinin balkonundan biniyordu.
“Uçan iskemle” diye isimlendirilen bu ilk asansör, bazı aırlık dengeleriyle hareket ediyor ve insan gücüyle çalııyordu.
Bir i merkezine yerletirilen ilk asansör ise elisha graves otis tarafından yapıldı.
Bu asansör, 23 mart 1857 günü, new york’un broadway semtinde be katlı bir binaya takıldı.
Daha önceleri yük taıyan asansörler yapan otis, tıpkı zamanda insan taıyan ilk asansörleride üretti. Broadway’eyerletirilen ilk asansörün maliyeti 300 doları bulmutu. Asansör takılan ilk otel ise, new york’taki
altı katlı “fifth avenue hotel”dır. Asansör, 23 austos 1859 günü bostonlu o. tuft tarafından takıldı.
1868 yılında, new york’taki equitable life assurance building’e asansör takıldı ve bu bir ihanına takılan ilk asansör oldu. Yüksek hızlı ilk grup asansörler de yine new york’ ta, 1879 yılı eylül ayında otis elevator co. tarafından boreel binasına yerletirildi. Bu asansörler, tıpkı anda hareket eden dört birimden oluuyorlardı. Yüksek hızlı asansörlerin bulunması, abd’de ehircılık ve mimarinin yeni boyutlar kazanmasına neden oldu. O güne dein, yatay olarak büyüyen kentler, dikey olarak büyümeye baladılar. Bata new york olmak üzere pekçok kentte çok katlı binalar hızla çoaldı. Teknik olarak çok uzun yıllar önce düünülen gökdelenler, yüksek hızlı asansörün bulunuuyla yaama geçirildi.
1880 yılında, manheim endüstri sergisi’nde, siemens ve halske irketi, 22 metre yüksekliinde bir binaya ilk elektrikli asansörü yerletirdiler. Bir ay boyunca hiç arıza yapmadan çalıan bu asansör, bu müddet içerisinde 8 bin kiiye hizmet verdi.