Kadınların eitim seviyesinin yükselmesi ve ekonomik hayata katılması gibi nedenler anne olma yaını yükseltiyor. Son 30 yılda birçok ülkede olduu gibi Türkiye’de ilk doum yaının 20′li yalardan 30′lu yalara yükseldiine iaret eden International Hospital Kadın Hastalıkları ve Doum Uzmanı, Tüp Bebek Bölüm Bakanı Prof. Dr. İsmail epni unları söylüyor: Birçok anne 30lu yaları geçip, 40lı yalarda ilk kez anne oluyor. Bu yalarda, halk arasında tosuncuk denilen, 4 kilo ve üzeri bebek dünyaya getirme oranı da artıyor. Ama bu kiloyla dünyaya gelen tosuncuk bebekler, yalnızca anne-babanın uzun ve iri olması gibi genetik nedenlerle domuyorlar. Annenin salıında ortaya çıkan bazı riskler, bebeklerin iri olmasına neden olabiliyor.

Eskiden 35 yaındaki gebeliklerin yalı gebelik olarak tanımlandıını, insan yaamının uzaması ve yaam kalitesinin artmasıyla birlikte bu tanımlamanın artık 40 ya üzeri gebelikler için yapıldıını belirten Prof. Dr. İsmail epni, 40 ya ve üzeri gebelikler hakkında merak edilen soruları yanıtladı:

Gebelik oranları hangi yalarda nasıl deiim gösteriyor

1980li yıllara kıyasla 2000li yıllarda 30 yaın üzerinde ilk kez anne olma oranı üç kat, 35 yaın üzerinde 6 kat ve 40 ya üzerinde 15 kat artmıtır.

Kadınlarda ya ilerledikçe doal yollar ile gebelik ansı azalıyor. 20-30lu yalarda doum kontrol yöntemi kullanmayan, düzenli ilikiye giren ve çocuk isteyenlerin her ay yüzde 20si baarıya ulaıyor.

Bu oran 30 yaında yüzde 15e ve 35 yaında yüzde 10a iniyor.

40 yaında ise bu oran yüzde 5e iniyor. remeye yardımcı (tüp bebek gibi) tedaviler ve özellikle yumurta baıı ile bakasının yumurtası kullanılarak gebe kalabilme sayesinde menopoza yakın, menopoz sonrası hatta yalılıkta gebelik mümkün hale geliyor.

40 yatan sonraki çou gebelik, üremeye yardımcı tedavilerin katkısı ile oluuyor. Menopoz sonrasındakilerin tamamı baka kadından elde edilen yumurta baıı yolu ile gerçekleiyor.

40 yaından sonra hamile kalmanın riskleri nelerdir

Anne adayının bedeninde gebelik esnasında olaanüstü denilebilecek ancak salıklı ve genç insanın tolere edebilecei ve uyum salayabilecei deiiklikler oluyor. Ancak 40 yalardan sonra hamile kalan kadının; kalp damar, solunum, böbrek, iskelet, meme, cilt ve jinekolojik organlar özellikle de rahim olmak üzere her organ sistemi etkileniyor ve yükü artıyor. rnein vücudundaki kan miktarı % 50 artıyor. Dolayısıyla kalbin yükünde de ciddi bir artı söz konusu. Eer salık sorunu yok ve organ rezervleri iyiyse sorun yaanmıyor. Ancak salık sorunu varsa, rezervleri azsa hamilelik bu sorunları aırlatırıyor.

Geç yata hamilelik dier hastalıkları da tetikler, organ rezervlerinin sınırlı olduu sistemik hastalıklar belirti vermezken gebelikte belirti verir ya da daha aırlaır. rnein kalp hastalıı olan kii, günlük yaamını sürdürebilirken hamilelikle beraber sorun yaama ihtimali yükseliyor. zellikle hamileliin 3.-6. ayları arasında kalbiyle ilgili ciddi sorunlar yaayabiliyor. Keza akcier, karacier, böbrek hastalıkları içinde aynı durum söz konusu.

Anne hamilelikten nasıl etkileniyor

Anne açısından önceden var olan diyabet ya da hipertansiyon gibi hastalıkları, aırlatırıyor.

Yalı gebede gençlere kıyasla hipertansiyon, preeklampsi (gebelik zehirlenmesi), kalp-damar hastalıkları, diyabet gibi sorunlar daha fazla görülüyor.

En önemlisi anne ölüm riski, gebelikte yala beraber artı gösteriyor.

2024 yalara göre 35 yaın üzerinde risk yaklaık 5-14 kat fazla oluyor.

Geçirilmi enfeksiyon, ameliyat tüp bebek uygulamaları ile gençlere kıyasla dı gebelik riski artıyor.

Dı gebelik dünyada halen anne ölümlerinde en ön sıralarda yer alan nedenler arasında yer alıyor.

Hamileliin özellikle 3. evresinde plasentanın erken ayrılması ve plasentanın önde olması sıklıı da kanamalarda artıa yol açıyor.

Bebei nasıl etkiliyor

Düük riski %30lara kadar çıkıyor.

Ayrıca bebei besleyen ein (plasenta) kanlanma problemlerine balı olarak besleme sorunları bebee yansıyor.

Erken doum ya da gebelik haftasına göre gelime gerilii olan bebeklerin oranının yanısıra, ölü doum da oldukça artıyor.

Anne yaı ile birlikte bebek açısından en önemli risk artıı mongol çocuk dourma ansının artmasıdır. Mongolizm görülme sıklıı anne yaı ile beraber yükseliyor.

Bu risk, anne 20 yaında iken 10 binde 1, anne 35 yaındayken binde 3, anne 40 yaındayken ise yüzde 1dir.

Mongolizm ve baka kromozomsal anormalliklerin yalı annelerde daha sık olmasının nedeni annenin yumurtalarının yalanması ve zaman içinde zararlı madde, kimyasal, röntgen ve enfeksiyonlara daha çok maruz kalması olarak deerlendiriliyor.

40 yaından sonra hamilelik geçiren kadınların doumu nasıl geçiyor

İleri ya hamileliklerinde annenin kronik hastalıkları, rahim içi gelime gerilii, preeklampsi gibi durumlar ortaya çıkıyor.

Plasenta fonksiyonunun bozulmasına balı olarak fetüs strese giriyor.

Yenidoan oksijen eksiklii nörolojik ilev bozukluklarına veya bebein ölümüne kadar gidebilen sonuçlar dourabiliyor.

İleri yata ilk hamileliini yaayan anne adaylarının doum eyleminin tüm aamaları daha genç hamilelere göre daha uzun sürüyor.

Ayrıca hamilelerde iri bebek sıklıı ve doumda omuz takılması riski artı gösteriyor.

İleri ya hamileliklerinde hemen nerede ise tamamı sezaryen ile sonlandırılır ki bu günümüzde sezaryen oranı artıında önemli bir faktördür.

İleri ya annenin doum yükü, doum sonrası hızlı bedensel deiikliklere uyum zorluu yaratıyor.

Sistemik ek hastalıklar ve anestezik problemlerin artıı gibi genç anne adayına kıyasla douma balı komplikasyonlar artıyor.

Normal doum açısından ileri ya annenin doum yolu yapıları gençlere kıyasla daha az esnek olduu için yırtık, kanama, ileride idrar kaçırma v.b problemler daha fazla oluuyor.

Riskler, erken müdahale ile yok edilebilir

40lı yalardaki annelerin gebeliklerinde ortaya çıkabilecek risklere karı ilk önlem, bir uzmana bavurmak. Gebelik öncesinde; kadında var olan kansızlık, diyabet, troit hastalıkları, hipertansiyon, kalp hastalıı, akcier, böbrek ve dier sistemler ile ilgili olarak ayrıntılı muayene ve uygun tedaviler ile annenin gebe kalmasından sonra bebein anneye ek yüklemeleri ile oluacak sistemik sorunlar çözülebiliyor.

Gebe kalındıında ise yine uzman takipleriyle hem annenin hem bebein salıı takip ediliyor. Bebein kromozomal ve yapısal özürleri ile ilgili olarak; gebeliin 12. haftasında ikili tarama testi ve ayrıntılı ultrasonografi, 16. hafta civarında üçlü ya da günümüzde bu haftalarda onun yerine kullanılan dörtlü tarama test yapılıyor. Bu yalardaki her anne adayına bebein içinde yaadıı sıvıdan örnek almak (amniyosentez 18-19. haftalarda), veya daha geç dönemde bebein kordonundan kan alınarak (kordosentez ) bebein genetik özellikleri aratırılabiliyor. Bu tetkiklerde bir takım maddelere bakılarak bazı metabolik, hormonal hastalıklar erkenden tanınabiliyor.
Kaynak:www.saglikplatformu.com