ıbıray altınsarı

199 kez okundu

Kazak Tarihi

, Kazakların ilk modern okul sisteminin temelini atan ünlü bir düünce adamıdır. 1864 yılında Torgayda Kazak çocukları için bir ilkokul açmıtır. Altınsarı, Kazakların, Ruslarla ba edebilmelerinin ancak iyi bir eitimden geçmeleri ile mümkün olacaını, bu sebeple eitime çok önem verilmesi gerektiini söylemitir. O, modern ilimlerle manevî ilimlerin bir arada okutulması gerektiini her vesilede dile getirmitir. Kazak edebiyatında realizm akımının da öncüsü olarak kabul edilmektedir. Altınsarı, modern bir eitim taraftarı olmakla beraber Rus misyonerlerinin okullardaki Hristiyanlık propagandalarını ve Kazak çocuklarına İncil okutma teebbüslerini çok iddetli bir ekilde tenkit etmi ve yerleik İslâm geleneklerini rencide edici (Kazaklara domuz eti yedirme ve domuz bakıcılıı yaptırma gibi) tutumlarını protesto etmitir. Bu sebeple İslâm-Müsülmanılıktın Tutkası İslâm-Müslümanların Dayanaı (Tutkalı) adlı bir ilmihâl de yazmıtır. Kendisi Kazak Türkçesine de çok önem verirdi. Genç neslin Kazakçayı iyi bilmeleri ve kendilerini daha çok Kazak Türkçesiyle ifade etmelerini isterdi. ocukların eitimine özen gösterdii için eitimin Kazak diliyle yapılmasını savunurdu. Pedagoji alanında da eserler meydana getirdi. İlk Kazak grameri ve Kazakça-Türkçe sözlüü hazırlayan da kendisidir.

Kazak Edebiyatının Belli Balı Temsilcileri
Bünyamin ZGM Yamur Sayı : 16
Temmuz – Austos – Eylül 2002