Biraz komik görünümlü, kuyruu tepesinden dolaan bu küçük ‘a’ harfi, internetle beraber günümüzde en çok kullanılan sembollerden biri olmutur. Sembolün gerçek orijini tam olarak bilinmemektedir. Dünya üzerinde genel kabul görmü ortak bir isminin olmaması da aırtıcıdır. En çok kabul gören ismi İngilizce’deki ‘at sign’dır. Bu sembole Almanlar ‘at zeichen’, İspanyollar ‘arroba’, Fransızlar ‘arobase’, Japonlar ise ‘atto maak’ adını vermilerdir.

‘@’ sembolü birçok ülkede ekil olarak deiik hayvanlarla özdeletirilir. Internet eriimi olan herkesin adres veya telefon numarasının bir çeit
karılıı olan e-posta (e-mail) adresi vardır. İki bölümden oluan bu elektronik posta adresini @ sembolü ikiye ayırır. nceki kısım kiisel ad olan posta kutusunu, sonraki kısım ise internet servis salayıcının adını belirler.

İkinci kısımdaki son birkaç karakter genellikle o kiinin balı olduu kuruluu ve ülkeyi gösterir. rnein, ‘com’ (ticari), ‘gov’ (hükümet), ‘net’ (a
organizasyonu), ‘edu’ (eitim), ‘mil’ (askeri) gibi. Bunların dıındakiler de ‘org’ (organizasyon) uzantısını taırlar. Bunlardan sonra gelen karakterler ait olduu ülkeyi belirlerler, tr (Türkiye), uk (İngiltere), fr (Fransa) gibi. ‘us’ uzantısını kullanması gereken ABD genellikle bir ülke kodu uzantısı kullanmaz.

@ sembolünün orijini bir muammadır ama yine de iki hikaye var. Birinci hikayeye göre @ sembolünü Ortaça keilerinin yorgun elleri yaratmıtır. Matbaanın icadından önce çounluu din konulu olan kitapların her bir kopyası elle yazılıyordu. Bu uzun ve yorucu ii keiler yapıyorlardı, ‘Tarafına, doru, halinde içinde, yanında, hususunda üzerinde, beherine’ gibi çeitli birçok anlama gelen, Latince ‘ad’ kelimesinden türemi ‘at’ kelimesi her ne kadar kısa bir kelime idiyse de kitaplarda o kadar çok tekrar ediliyordu ki sonunda usanan keiler onu tek el hareketi ile yazacak ekilde, ‘t’ yi ‘a’nın üzerinden sola doru aırarak @ ekline dönütürdüler.

İkinci hikayeye göre sembol ‘amphora’ kelimesinin kısaltılmasıydı. O zamanlar ‘amphora’, hububat, baharat ve arapların taındıı fırında piirilmi küplerin ölçüm birimiydi. Giorgio Stabile isimli bir İtalyan aratırmacı 1492 tarihli Latince – İspanyolca sözlükte ‘amphora’nm bir aırlık ölçüsü olan ‘arroba’ya çevrildiini kefetti. İspanyolların [email protected] iaretini ‘arroba’ diye isimlendirmelerinin sebebi de bu olmalıdır.

Stabile ayrıca, Floransalı tüccar Francesco Lapi’nin 1536′da yazdıı bir mektupta @ iaretini kullandıını da tespit etti. İaret aynı zamanda uzak
mesafeler arası ticareti belirtmek için de kullanılıyordu ama 18. yüzyılda kullanılıı birim baına bir fiyatı göstermek içindi. rnein, tanesi 5 Peni’den 10 portakal alınsa ’10 portakal @ 5 Peni’ eklinde ‘her biri’ anlamında yazılıyordu.

@ iareti ilk olarak 1885′te yazı makinelerinin ilk örnei olan Underwood’un klavyesinde kullanıldı. E-posta adresinin bir parçası olarak ise ilk olarak 1977 yılında Roy Tomlinson tarafından kullanılmıtır. Tomlinson’un amacı ise kimsenin adında bulunmayan ve karııklıa yol açmayacak bir iareti kullanmaktı.