Hüsamedin Paa (1506 – 1558) kimdir, hayatı, eserleri,  ne zaman dogdu, ne zaman öldü…

Türk mutasarıfı ve Kaptan-ı Derya’ sıdır. Tersanede yetiti. Zamanla tersane kethüdalıına getirildi. Bu görevinden azledilen Hüsameddin Paa 1668 yılında mirmiran olarak mutasarrıflıa getirildi. Bir yıl sonra vezirlik verilerek Kaptan-ı Derya’lıa tayin edildi.

eme olayında İngilizlerle karılatı. Cezayirli Hasan Paa’ nın tavsiyelerine uymayarak Osmanlı donanmasını eme limanında topladı. Bu durum Osmanlı gemilerinin hareket etmesine engel oldu. İngiliz amirali Elfinston limanın azını kapayarak Osmanlı gemilerini atee verdi. Kaptan-ı Derya Hüsameddin Paa, batardısı ile Sakız Adası’na sıındı ve daha sonra İzmir’e geldi. Burada iken azledildi. (1770)