Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), 13 Mayıs 1981 tarihinde kurulmutur. Türkiye Cumhuriyetinde adli ve idari hakim ve savcılarını meslee kabul etme, atama, nakletme, geçici yetki verme, yükselme ve birinci sınıfa ayrıma, kadro daıtma, meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar verme, disiplin cezası verme veya görevden uzaklatırma ilemlerini yapan kurum. Bakanı Adalet Bakanıdır.

HSYK yeleri:(23 ubat 2010 tarihine göre)
# Adı Seçilme tarihi Görevi Seçildii yer
1 Sadullah Ergin 1 Mayıs 2009 Bakan Adalet Bakanı
2 Kadir zbek 13 Ekim 2006 Bakan Vekili Yargıtay
3 Ahmet Kahraman 18 Temmuz 2008 Müstear Adalet Bakanlıı Müstearı
4 Musa Tekin 13 Ekim 2006 Asil ye Yargıtay
5 Ali Suat Ertosun 6 Mayıs 2008 Asil ye Yargıtay
6 Suna Türkolu 7 Kasım 2008 Asil ye Danıtay
7 Orhan Cem Erbük 18 Kasım 2008 Asil ye Danıtay
8 F. Anıl Genç 3 Austos 2007 Yedek ye Danıtay
9 Cokun ztürk Yedek ye Yargıtay
10 Salih Sırrı Uz Yedek ye Yargıtay
11 Feyzi Altınok Yedek ye Yargıtay
12 H. Ceyda Kerman Yedek ye Danıtay

İTE KURULUN GREVLERİ

2461 Sayılı kanunun 4. maddesine göre; kurulun görevleri unlar
1. Yargıtay ve Danıtay üyelerini seçmek.
2. Adalet Bakanlıının, bir mahkemenin veya bir hâkim veya savcının kadrosunun kaldırılması veya bir mahkemenin yargı çevresinin deitirilmesi konusundaki tekliflerini karara balamak.
3. Hâkim ve savcıların;
a) Meslee kabul etme,
b) Atama ve nakletme,
c) Geçici yetki verme,
d) Her türlü yükselme ve birinci sınıfa ayırma,
e) Kadro daıtma,
f) Meslekte kalmaları uygun görülmeyenler hakkında karar verme,
g) Disiplin cezası verme,
h) Görevden uzaklatırma, İlemlerini yapmak.
4. Anayasa ve kanunlarla verilen dier görevleri yerine getirmek.
Kaynak:uzmanportal.com