Saman nezlesinden irritabl barsak sendromuna birçok hastalıkta son zamanlarda homeopatik tedaviler gündeme geldiler. İte bu konuda tüm bilmek istedikleriniz:

Homeopati nedir

Homeopati doanın tedavi yasasına göre gelitirilmi bir alternatif tedavi eklidir. Bu tedavi ekline aynı zamanda “benzerin benzerini iyiletirmesi” adı verilmitir. Salıklı kiilerde hastalık belirtileri oluturabilecek ufak dozlarda maddeler hasta kiilerdeki aynı belirtileri tedavi etmek için kullanılırlar. Uygulama ekli 2500e yakın doal maddenin deiik solüsyonlarının farklı aralıklarda hastaya verilmesi eklindedir.

Teorisi ve tarihi gelimesi

Benzerin benzerini iyiletirmesi teorisi eski yunan uygarlıına kadar dayanır. 19. yüzyılın balarında alman bilimadamı Dr. Samuel Hahneman tarafından gözden geçirilmi ve o zamanlar uygulanmakta olan vahi sayılabilecek tıbbi uygulamaların karısına daha insancıl ve etkin bir ekilde tedavi ile çıkmıtır.

Homeopatide hastalıın oluma nedeni beden ile zihin etkileniimin hastalanması ile tüm organizmanın rahatsızlanmasıdır. Organlar hastalık nedeni deildirler. İç seviyenin ya da yaam gücünün rahatsızlıı hastalık nedenidir. Onun için homeopatide hasta olan organa ilaç vermek yerine kiinin o hastalıına neden olan eye ilaç verilir.

Ne için kullanılır

Gribal ikayetler, gaz, menstrüasyon öncesi arılar, çocuklarda olan souk algınlıı, ate, öksürük, bronit, astım ve daha birçok hastalık için homeopati kullanılmaktadır. Homeopati ameliyata karı deildir ama modern tıbbın bazen ameliyat önerdii vakalarda uygulanabilir. rnein; ses telleri bezeleri, basur, kronik kulak akıntısı, böbrek ve safra taları, siil.

Nasıl etkili olur

Homeopati teorisine göre doal maddelerden hazırlanır ve bedenin kendini iyiletirme gücünü hareketlendirir. Homeopati sisteminde ilaçların dinamik iyiletirme gücü ie yarar. Tam etki mekanizması ise kesin olarak bilinmemektedir. Kullanılan bazı maddeler o kadar dilue edilirler ki son eklinde orjinal maddeye eser oranlarda bile rastlanamayabilir. Bu sebepten birçok bilim insanı homeopatik tedavi maddelerinin hiçbir etkisi olmadıını ve iyilemenin plasebo etkisi sebebiyle olduunu savunmaktadır.

Süreç

Homeopatinin ilk muayenesi ayrıntılı bir sorgulamayı içerir ve bir-iki saat sürer. Terapist hastadan aldıı bilgilere göre kiinin yapısal tipine karar verir ve kullanılacak ilacı seçer. Bu ilaçlar ufak tablet, hap, granül ya da sıvı formda olabilir. Homeopatik ilaçlar yemeklerden yarım saat önce alınır. Kahve, çay, naneli yiyecekler hatta naneli di macunları homeopatik ilaçların etkilerini deitirebileceklerinden dolayı kullanılmazlar. Homeopatik ilaçlar genellikle kısa süreler için kullanılırlar ve iyileme balamadan önce kendinizi biraz daha kötü hissetmenize sebep olurlar. Bu iyileme krizi vücudun kendini yeniden ayarlamasının bir belirtisi olarak kabul edilir. Kullanılan ilacın doru ve uygun dozda olup olmadıının anlaılması için bir kaç kontrol muayenesi gerekebilir. Bir kaç gün içerisinde tedavinin faydalarının görülmesi gerekir. Tedaviye elik edecek diyet ve hayat tarzı deiiklikleri de önerilebilir.