Bir kiinin, bir grup giriimcinin veya bir ailenin pekçok alanda faaliyet belirten irketleri olabilir. Fazla büyük olmanın bir neticesi ise bu irketlerin yönetimlerinin zorlaması ve ortak bir misyon çevresinde idare edilme güçlüüdür. Böyle bir taktirde irket sahipleri, bu irketleri belli bir çatı altında toplama gereksinimi içerisinde olabilirler. Bu ise ya bir holding kurma veya bir irketler grubu oluturmaktan geçer.

Holding irketleri, üretim ve satı türü faaliyetlerde bulunmayan ve belli bir faaliyet alanları olan irketlere itirak eden ve genellikle böyle irketlerin büyük ortaı halinde olan anonim irketlerdir. Holding irketlerinin kurulu ve varolu nedenleri birden fazla irkete itirak etmek ve bu irketleri yönlendirmek/kontrol etmek olduundan sermaye irketleri sınıfında bulunmaktadırlar.  Holding irketlerin sahipleri genellikle bir çok irketin sahipleri olup, bu paylarını holdinglere devrederler ve bu yolla o irketlerin yönetimlerini tek elde toplarlar.
irketler grubu, yine tıpkı mantıktan yola çıkan irket sahibi veya sahipleri, bunu bir baka irket aracılıyla deil, dorudan kendileri, bu irketleri biraraya getirerek yönetmek arzu ederler. Basit anlamda, irketler grubu, tıpkı kii veya kiilerin sahip olduu irketlerin bir araya getirilmesidir. irketler grubunda genellikle irket sayısı fazla deildir, buna ramen holdinglerde en az yedidir (kanuni gereklilik).