DİPLOMASİ

Adam biri Afrika’da safariye çıkarken yanına minik köpeini de almı.

Minik köpek bir gün ormanda dolaıp, kelebekleri kovalar,çiçekleri

koklarken kaybolduunu fark etmi.

Ne yapacaını düünürkenbir de bakmı ki karıdan bir leopar geliyor ve belli ki

günlük yiyeceini arıyor. “imdi baım dertte” diye düünmü minik köpek.

Etrafına bakmı yerde kemik parçalarını görmü.

Hemen arkasını leoparın geldii yöne çevirerek kemikleri kemirmeye balamı,

buarada da arkadaki hareketi kestirmeye çalııyormu.

Leopar tam saldıracakken minik köpek kendi kendine konumu;


“Ne kadar lezzetlibir leoparmı. Acaba etrafta bundan bir tane daha var
mı”

Bunu duyan leopar bir anda donmu kalmı ve en yakındaki aaca

tırmanarak dalların arasına saklanmı.

“Tam zamanında kurtardım yoksa bu köpee yem olacaktım” diye düünmü leopar.

Bütün bunlar olup biterken bir baka aacın üstündeki bir maymun olanları izliyormu.

Bildiklerini kullanarak bundan sonra leopardan kurtulabileceini düünmü.


Leoparın yanına giderek neler olduunu anlatmı. Leopar köpein yaptıklarına çok

sinirlenmi ve maymuna:”Atla sırtıma, gidip sunu yakalayalım” demi.

Ancak minik köpek neler olduunu ve leoparın sırtında maymunla birlikte süratle

kendisine yaklatıını fark etmi.

“imdi ne yapacaım” diye düünürken kaçmaya teebbüs etmemi.

Bunun yerine arkasını leoparın geldii yöne dönerek, kemikleri kemirmeye devam etmi.

Tam leopar saldıracakken yine kendi kendine;

“Bu aptal maymun da nerede kaldı Yarım saat  öncebir leopar daha getirsin diye

gönderdim, hala haber yok!” Diplomasi böyle bir ey ite:

Hızlı düün, Sakin ol, Güçlü görün!