Sevgili  Dostlarım,                                       
  Bilinen bir öykü ama güncel olduu için                   
  hatırlamak amacıyla gönderiyorum.                         
  “mür dediin üç gündür ,                                 
  Dün geldi geçti, Yarın meçhuldür ,                       
  O halde ömür dediin bir gündür,                         
  O da bugündür.”                                           
                                                           
  HIRSIZLAR KASABASI                                       
                                                           
  Bir kasabada her gün hava kararınca, insanlar             
  maymuncukları nı ve                                       
  fenerlerini yanlarına alır, komularının evlerini soymaya 
  giderlermi.                                             
                                                           
  Fakat, gün doarken geri döndükleri her seferinde kendi   
  evlerini de                                               
  soyulmu durumda bulurlarmı. Ama ülkede kimse           
  kaybetmezmi, çünkü                                       
  herkes birbirinden çalarmı.                             
                                                           
  Bir gün, nasıl olmusa, dürüst bir adam ortaya çıkmı.   
  Geceleri,                                                 
  dierleri gibi çantasını fenerini alıp hırsızlıa         
  çıkmaktansa, evinde                                       
  kalıp çalımayı tercih edermi bu adam. Hırsızlar da onun 
  evinin önüne                                             
  geldiklerinde içeride ıık yandıını görünce döner       
  giderlermi. Fakat                                       
  bu durum böyle bir süre devam edince, ahali ona kızmaya   
  balamı:                                                 
                                                           
  “almadan yaamak senin tercihin, ama bakalarını         
  engellemeye                                               
  hakkın yok” demiler.                                     
                                                           
  Bunun üzerine dürüst adam, geceleri ııını söndürüp     
  dıarı çıkmaya                                           
  balamı. Her gece, hırsızlık yapmadan orada burada       
  dolaır durur,                                           
  sonunda yatmaya evine dönermi. Fakat her döndüünde evini
  soyulmu                                                 
  bulurmu. Sonuçta bir haftadan daha az bir sürede, yiyecek
  içecek hiç                                               
  bir eyi kalmamı ve memleketini terketmek zorunda kalmı.
                                                           
  Kasabada hırsızlıkta ustalaıp giderek zenginleenler     
  kendileri                                                 
  için soygun yapmak üzere maalı hırsızlar tutmaya         
  balamılar.                                             
  Zamanla, zengin fakir ayrımı çoalmı. Zenginler mallarını
  korumak                                                   
  için bekçiler tutmular, hapishaneler kurmular. Kendi   
  mallarının                                               
  çalınmasını da yasa dıı ilan etmiler! Ancak yoksulların 
  mallarını                                                 
  çalmak hala serbestmi!                                   
                                                           
  Bir süre geçtikten sonra, artık kimse soymaktan ve       
  soyulmaktan söz                                           
  etmez olmu. ünkü, yoksulların çou ya açlıktan ölmü ya 
  da oraları                                               
  terketip gitmiler. Zenginler ve maalı soyguncular ise   
  ortada                                                   
  soyacakları kimse kalmadıından servetlerini yava yava 
  yitirmeye                                                 
  balamılar.                                             
                                                           
  Sonunda zenginler eski düzeni yeniden salamak için       
  oraları ilk                                               
  terkeden dürüst adamı baa getirmeye karar vermiler. Sora
  sora nerede                                               
  yaadıını örenmiler. Evine gittiklerinde kapıda yazılı 
  bir kaıt                                                 
  görmüler. Kaıtta unlar yazıyormu:                     
                                                           
  “Bir insan sadece dürüst olduu için aranıyorsa, her ey 
  için çok                                                 
  geç olmu demektir…”                                   
                                                           
  Bir millet uyuyorsa uyandırmak kolaydır.                 
  Ama uyumuyor da uyuyor gibi yapıyorsa ne yapsanız nafile, 
  uyandıramazsını z.                                       
                                                           
  Indra Ghandi