Hipnoz konusunda medyada yer alan gizemli haberler, filmler ve magazinel yazılımlar nedeniyle hipnoz ile ilgili pekçok insanın zihninde deiik farklı korkular ve yanlı inanılar yer etmitir. İnsanların hipnoz hakkındaki yanlı düünce ve inanılarını düzeltmeden, hipnoz uygulamanın doru olmadıı kanısındayım. Tanınmı bilim adamı albert einstein ın dedii gibi “insanlardaki ön yargıyı parçalamak benim atomu parçalamamdan çok daha zor !

Hipnoz nedir sorusunu deiik uzmanlar faklı biçimde tanımlamılardır. Bu konuda ali eref müezzinolu hoca u biçimde der ; bütün ilevlerin çalıtıı, bilincin açık olduu bir konumda mutlaka uyku hali olmadan; istekle elde edilen bir konsantrasyon halidir. Ali zden ztürk hoca ise; hipnozun büyük kısmının mayalama olduunu söyler. Hipnozu ve hipnozla tedaviyi asıl meydana getiren eyin hastanın istei ve inancı olduunu söyler. Ona göre hipnoz tamamen bir farkındalıktır ”. Bülent Uran hoca ; ” düünen zihinden hisseden zihne geçitir. ” diye tanımlamaktadır.

Amerikan tıp birlii hipnozun iki bölümü olduunu belirtiyor.

1. Kritik etkenin (bilincin yargılayan özelliinin) by-pass edilmesi ( atlanması) : bizi sınırlayan ,kalıp yargı olarak düünmemizi salayan yanlı ve hatalı inançlarımızın atlanması, by-pass edilmesidir. Böylece sınırlayıcı yanlı inançların ortadan kalkmasıyla yerine yeni ve kabul edilebilir yeni davranıların konması için ideal zihinsel ortamın oluması salanmı olur.

2. Kabul edilebilir seçici bir düüncenin kurulması ve kalıcı hale getirilmesi : hipnotik indüksiyon dediimiz yöntemle danıanı hipnoza yönlendirmemizi temin eder. Sizi daha salıklı ve mutlu hayata götürecek farklılıkları yapmanızı engelleyen düünce ve inançları bir kenara itersiniz. Böylece meydana gelen hipnotik durum yaamınızda ideal farklılıkları yapmanız için en ideal zamandır.

Her ne kadar “hypnoz” sözcüü eski yunanca’da “uyku” manasına geliyorsa da hipnoz esasında bir uyku deil, aksine derin konsantrasyon halidir

Hipnoz nedir sorusuna, hipnozla ilgili ilk akla gelen yanlı inanı ve düünceleri açıklayarak hipnozu belli bir perspektife koyabileceimi düünüyorum.

1. Hipnoz, kendinizden geçtiiniz ve hiçbir eyin farkında olmadıınız bir uyku ve uyuma durumu deildir.

2. Hipnozdan çıkamama durumu söz konusu deildir. Hipnozun tedavide kullanıldıı yaklaık 250 yılık tarihinde hipnozdan uyanamayan / uyandırılamayan hiçbir vaka rapor edilmemitir.

3. Hipnoz olup bitenlerin hatırlanmadıı bir kendinden geçme hali deildir.

4. Hipnozda bulunduunuz müddet içerisinde istemediiniz hiçbir ey söylemez ve anlatmazsınız. İstemediiniz bir ey yapmazsınız. size zorla istemediiniz bir ey yaptırılamaz