Hemoroid, toplumda yaygın olarak olarak görülür. zellikle sık sık kabız olan kimselerde ıkınma sonucunda basınç artarak bu bölgedeki toplar damarların artan basınç nedeni ile genilemesi hemoroid oluumunu kolaylatırır. Hamile kadınlarda, kronik kabızlık ikayeti bulunan kiilerde hemoroidlere daha sık rastlanır.Hemoroidlerin en sık belirtisi kırmızı parlak renkli kan görülmesidir. Ayrıca hastada anüste kaıntı, yanma gibi belirtiler görülebilir.

HEMOROİD ( BASUR ) makat bölgesindeki damarların genilemesi yani varisidir.Hemoroidin ana nedeni kabızlıktır ve kalıtımsal özellikte taımaktadır. Hemoroidli hastaların çounda uzun süren kabızlık vardır ve ailede birçok hemoroidli ahıs bulunmaktadır. Hemoroid hastalıı toplumda çok yaygın bulunmaktadır.Makat bölgesinde 3 ana toplar damar aı mevcuttur. Bir tane solda, iki tane sada. Bunlara toplardamar yastıkları denir.Kabızlık nedeni ile bunlar geniler ve iç hemoroidleri oluturur. Zamanla bunlar makat dıına sürüklenir ve dikılama esnasında dıarı sarkar.

İ HEMOROİD DERECELERİ:

1.derece: Makattan çıkmayan (sadece kanama yapan) memeler.
2.derece: Dıkılama ve ıkınma esnasında dıarı çıkan ve kendiliinden içeri giden memeler.
3.derece: Dikılama ve ıkınmakla dıarı çıkan ve sonra elle geri itilen memeler.
4.derece: Geri itilmeyen memeler.

DI HEMOROİDLER:
Dı hemoroidler makatın dıından çıkan memeler.

HEMOROİDİN YAPTII İKAYETLER:
Makatta meme oluması,makattan kanama,bazen akıntı ve kaıntı. Hemoroid içinde kan pıhtılaırsa veya hemoroid memesi boulursa Tromboze hemoroid oluur ki çok arılıdır.Normal bir hemoroid arı ve sancı yapmaz.Eer bir hastada arı veya sancı varsa Tromboz,abse veya fissür düünülmelidir.

ANAL FİSSR:
Makatta kabızlık veya ishale balı çatlak olumasıdır,doum sonrasıda çok görülmektedir. Dıkılama esnasında iddetli sancı yapar,az miktarda kanama olabilir.Sancı nedeni ile hasta tuvalete gitmekten korkar,buda kabızlıı artırır ve neticede fissür giderek büyür. Makattan kanama olduu zaman mutlaka uzman doktor tarafından muayene olunmalı, çünkü kalın barsak kanserleri ve kalın barsaın dier hastalıklarıda kanama yapabilir,körlemesine hemoroid veya fissür tedavisine balanmamalı. Hemoroid ve fissür tedavisine kesin tanı konulduktan sonra balanmalı.

Anal Fissürün tedavisi
Makat kenarındaki kasın kısmi kesilmesi (lateral internal sfinkterotomi),böylece basınç kalktıı için fissür kendiliinden kaybolacaktır.

PERIANAL FİSTL
Makattaki apse ve fistüllerin çou makat içindeki bezlerin iltihaplanmasında kaynaklanır. APSE’de genellikle makatta arı,ikinlik,kızarıklık ve yüksek ate olur. Apse’nin tedavisi Drenaj’dır (Cerrahi yöntem ile boaltılır)
Fistül’lerin apselerden sonra oluan makat çevresindeki deri ile kalın baırsaın son bölümü (Rektum) arasındaki tüneldir.İç azı baırsakta ,Dı azı deridedir.
Fistülde dı delikte kanlı ve iltihaplı akıntı olur ve iç çamaırı kirletir. Bazen dı delik tıkanır ve Apse( Arı,kızarıklık,Ate) oluur Tedavi cerrahidir dı delikten boya verilerek iç delik bulunur ve bu iki delik arası kesilerek iylemeye bırakılır.