Heinrich Rudolf Hertz 22 ubat 1856 Hamburgda dodu, 1 Ocak 1894 Bonnda öldü; Alman fizikçi.

Berlin üniversitesinde Helmholtz ve Kirchoffun yönetimi altında fizik çalıtı. 1885de Karlsruhe niversitesinde Fizik Profesörü unvanını aldı. Orada, 1888de kendisinin en önemli baarısı olan radyo dalgalarını kefetti. 1889da Bonn niversitesinde fizik profesörü olan Rudolf Clausiusun yerine geçti. Katot ıınlarının belli metal filmlerden geçiini içeren deneyleri, katot ıınlarının parçacık olmaktan çok dalga tabiatlı oldukları sonucu dourdu. Radyo dalgalarının kefi, oluumlarının gösterilmesi ve hızlarının tayini Hertzin çok sayıdaki baarılarından bazılarıdır. Bir radyo dalgasının hızının ıık hızı ile aynı olduunun bulunmasından sonra, Hertz, radyo dalgalarının ıık dalgaları gibi yansıma, kırılma ve giriim yapabildiklerini gösterdi. Kısa yaamı boyunca bilime birçok katkı yaptı. Saniye baına titreim olarak tanımlanan hertz, onun ismi ile anılmaktadır.