Bir an için öyle düünelim: yaadıımız İstanbul ehri Dünya’daki birçok ehirden bir tanesidir. Dünya ise 9 gezegenden biri olup, Güne sistemimizin bir üyesidir. Güne ise Galaksimizde, Orion kolunda Galaksi’mizin merkezinden yaklaık olarak 27.000 ıık yılı uzakta milyarlarca yıldızdan sadece bir tanesidir. Buradan da anlaıldıı gibi, insanolu yüzyıllardır düünme etkinliini kullanarak, bir takım kavramlar gelitirerek kendini deyim yerinde ise uçsuz bucaksız Evren’de, bir yere konumlandırma becerisini göstermitir. İnsanolunun, ekil 1′de gösterilen bu estetik konum zincirini gözlemlerden yola çıkarak elde edebilmesi epeyce güç olmutur. Bizler, kendimizi Evrende bu ekilde konumlandırdık, Peki baka yıldızlardaki baka baka uygarlıklar kendilerini bu evrende bir yerlere konumlandırabildiler mi Bunun kritiini yazının ilerleyen kısımlarında bulabileceiz.

ekil 1.  İçinde yaadıımız İstanbulun, galaksimizdeki konumu.

ekil 1′deki konumu oluturan insanolu, Galaksi’mizin merkezinde dolanan milyarlarca yıldızdan bir tanesi olan Güne ve üzerinde yaamın bulunduu Dünya üzerinde, Güne’ten ısı ve ıık alarak yaamını sürdürebilmektedir. İçinde yaadıımız gezegenimizde, etrafımıza baktıımızda yaamlarının farklı aamalarında insanların olduunu görüyoruz: Yeni doan bebekler, genç insanlar, yalı insanlar ve ölmü insanlar. Gökyüzündeki yıldızlar da tıpkı insanlar gibi yaamlarının farklı amalarında bulunmaktadırlar: Yeni doan yıldızlar, genç yıldızlar, dev yıldızlar, süper dev yıldızlar, süpernovalar, ve bunların ölmü biçimlerinin belirtileri olan beyaz cüceler, nötron yıldızları ve kara delikler.

Bize hayat veren Güne, bu zincirde genç bir yıldızdır. Doal olarak, evrim geçirerek bir sona gelecek, dolayısıyla da içinde yaadıımız Dünya’yıda aynı sona götürecektir. Böyle bir süreç içersinde sürekli çoalarak neslimizi devam ettirdiimiz biz insanlara ne olacak, bir baka ifadeyle Güne ve Dünya’mızın akibeti ne olacak Baka yıldızlara gidebilecekmiyiz Bu sorulara u ekilde yanıt bulmaya çalıalım.