Tüm kültür bitkileri gibi iç mekan süs bitkileri üreticiliinde de amaç nicelik ve meziyet yönünden yüksek ürün elde etmektir.  Bu hedefe ulamak için alınan kültürel tedbirlerin baında gübreleme gelmektedir.  Bitkiler yaamların sürdürebilmek için bazı besin maddelerini mutlaka almak mecburiyetindedir. Bazı elementler vardır ki, bunlardan birisinin yokluunda bile bitkiler olaan gelimelerini göstermez ve bunlardan gelii ho birisinin yerini bir baka element dolduramaz.  Bitkilerin yapısında fazlaca bulunmakta olan ve bitkiler tarafından çok oranda gereksinme duyulan elementlere “makro elementler” adı verilir. c, h, n , o , p, k , ca , mg , s bu gruba girer.  ok az miktarı bile bitkilerin gereksinmelerini karılamaya yeten ve bitki bünyesinde çok az bulunmakta olan elementlerden ” esas bitki besin maddeleri ” olarak biline n , p , ve k bitkisel organizmada fazla kullanıldıından, toprakta noksanlıına en fazla karılaılan bitki besin maddeleri olmaktadırlar.  Günümüzde dünyada ve ülkemizde üretilen ticaret gübreleri genel olarak bu üç bitki besin maddesini içermektedir.

Ticaret Gübreleri :

1. Azotlu

2. Fosforlu

3. Potasyumlu ve bu üç besin maddesinde ikisini veya üçünü belirli miktarlarda kapsayan

4. Kompoze ( karıık ) gübreler olarak gururlandırılırlar.

içekler ne vakit gübrelenmeli:

Bir süs bitkisi bir saksıya ve ya bahçeye dikildii vakit gübre de verilir. Fakat bu bitkiye uzun vakit yetmez.  Bitkilerin gelimelerinin en çok olduu vakit ilkbahar ve yaz aylarıdır.  O halde bu sürelerde bitkileri tertipli olarak gübrelemek gerekmektedir sonbahar ve kı aylarında bitkilerde gelime yavalar, hatta dinlenmeye çekilirler.  Bu müddet içerisinde gübre vermeye gerek yoktur.  Soanlı , yumrulu, rizomlu çiçeklerin çiçeklenmeden önce bol bol gübreye gereksinimleri olur.