guatr1

“Genç kızlar bu testi mutlaka yaptırmalı”

Türkiye Anne ocuk Salıı Vakfı (TASAV) Bakanı Prof. Dr. Hasan Acar, guatr hastalıının dourgan yata kadınlar için çok büyük bir risk tekil ettiini belirterek, “Genç kızlar evlilik öncesi mutlaka guatr testi yaptırmalıdır” dedi.

Prof. Dr. Hasan Acar, guatr hastalıının dourgan yata kadınlarda çok büyük bir risk tekil ettiini söyledi. Prof. Dr. Hasan Acar, “zellikle tiroid hormonlarının fazla veya az olduu durumlarda, hamile annelerde çocukta ve annede hayatı riske sokacak tablolar ortaya çıkabilir. ocuklarda geri zekalılık, gelime gerilikleri ortaya çıkabilir. Bu nedenle aynı rutin testlerdeki gibi her genç kızımız evlilik öncesi bu testleri yaptırmalıdır. Guatr olsun ve olmasın,
herhangi bir guatr belirtisi ortaya çıkarsa da mutlaka doum öncesi bunun tedavileri yapılmalı ki, anne hem kendi hem de çocuu riske atmasın, çocuk için ileride geri dönüsüz sorunların ortaya çıkması önlensin” dedi.
Guatr hastalıına dünyada aırlıklı olarak Akdeniz kuaındaki ülkelerde rastlandıını ifade eden Prof. Dr. Acar, “Biz de ülke olarak Akdeniz kuaındayız ve bu hastalıın en sık görüldüü ülkelerden biriyiz. u anda Türkiye’de 5 kiiden 1′i guatr hastasıdır. Yine Türkiye’de en sık görülen hastalık guatr hastalııdır, bu nedenle guatr hastalıı bir halk salıı problemidir. Yozgat da ülke içi daılımında guatr hastalıının çok sık görüldüü illerimizden biridir. Bir hesapla Yozgat’ta 60 bin kadar kiide
bu hastalıın olduunu tahmin ediyoruz. Birçok ilde yaptıımız gibi TASAV, Yozgat Valilii ve Bozok niversitesi i birliinde çok büyük bir proje balattık. 300 bin kii taramadan geçirilip muhtemelen ortaya çıkması beklenen 60 bin hastanın tanısını koymak, bu hastalık konusunda farkındalıı artırmak ve sonuna kadar tedaviyi sonuçlandırmak düüncesindeyiz” diye konutu.
Guatr hastalıının özellikle gelimemi ülkelerde ve 20-30 yıl önce ülkemizde de iyot eksikliinden kaynaklandıına deinen Prof. Dr. Acar, “Bugün için beslenme sorunu büyük ölçüde ortadan kaldırılmı durumda. İyot eksiklii nedeniyle guatr çıkma oranı son derce azdır. Aırlıklı olarak genetik sebeplerle guatr hastalıı var. Bunların da en riskli olan iki tipi var. Birinci zehirli guatrlar, ikincisi nodüllü guatrlar. Zehirli guatrlarda genel olarak halkın bildii tipte, sinirlilik, çarpıntı, saç dökülmesi, ellerde titreme, terleme, kilo kaybı gibi belirtiler ortaya çıkıyor. Nodüllü guatr dediimiz tipte de boyunda yutkunmakla hareket eden guatrın dıında ayrı bir topak eklinde kitle görüntüsü ortaya çıkıyor. Bu tip hastalıklarda tiroid kanserinin görülme riski çok fazladır, yaklaık olarak bu oran da yüzde 10′dur. Tiroid kanserleri çok yava ilerleyen bir hastalık olsa da nihayetinde ölüme kadar varabilen sonuçlar dourabiliyor. Bu nedenle ülkemizde çok sık görülen bu hastalık konusunda vatandaımızın farkındalıını artırmak zorundayız. Bunun dıında iç guatrlar ve gizli guatrlarda daha ileri tetkikler yapılarak tanı konur ve tedavisi yapılabilir. zellikle Karadeniz Bölgesi’nde, ‘Karalahana yemek guatr hastalıını ilerletir mi’ sorusu ile karılaıyoruz. Karalahana gerçekten guatr yapar, yalnız her gün 4 kilo yenmesi artıyla. Bu da çok zor olduu için kara lahananın hiçbir zararının olmadıını söyleyebiliriz. zellikle karalahana çok faydalı bir gıdadır. İçindeki vitamin yönünden, lif yönünden zengin bir gıdadır. Bu yüzden çekinmeden günde 4 kilodan az olmak artıyla karalahana tüketilebilir” eklinde konutu.