Gliese 581, Terazi takımyıldızında bulunan kırmızı cüce bir yıldızdır. Bilinen 6 gezegeni vardır. Gliese 581 b, Dünya’nın 17 katı kütlesi vardır ve yıldızı 5,366 günde ortalama 6 milyon km (0,04 AB) uzaktan dolaır. Yıldızına olan az uzaklıktan dolayı yüzey sıcaklıı yaklaık 150 derecedir. Cüce yıldızı, 8 Dünya kütlesi olan ikinci bir gezegen, 84 günde bir dolamaktadır.

2007 Nisan’ında Avrupa Güney Gözlemevi (ESO) gökbilimcileri tarafınden üçüncü bir gezegen daha saptandı: Gliese 581 b. Yıldızının etrâfında bir dolaımı (gezegenin bir yılı) 13 gündür. Yüzeyinin sıcaklıı 0 ile 40 derece arası tahmin ediliyor. Bu durumda su sıvı hâlde olur. Dünyanın 1½ katı büyüklüünde ve kütlesi be Dünya kütlesi olan Gliese 581 b, Dünya dıı yaam aratırmaları için enteresan bir nesne olup bugüne kadar bulunmu en küçük Güne dıı gezegendir.

NASA’nın yaptıı son açıklama, bilim çevrelerinde evrende insanlar dıında varlıkların da yaayabileceinin kanıtı olarak yorumlandı.

Heyecan yaratan açıklama, NASA’nın bundan 3 yıl önce yaptıı “yaanabilir gezegen” açıklamasını hatırlattı.

Gliese 581 isimli bu gezegen “Dünyanın ikizi” olarak da anılıyor.

Kendi atmosferi, yerçekimi, atmosferi var.

Dünya gibi o da kendi Güne’inin etrafında dönüyor.

Sadece Dünya’dan biraz souk.

İte adını etrafında dolatıı yıldızdan alan Gliese 581 gezegeni…

Güne sistemi dıında “yaamaya uygun olabilecek” ilk gezegen, Dünya’dan 20.5 ıık yılı uzakta.

“Gliese 581″, kitlesi Güne’in ancak üçte biri kadar olan “kırmızı cüce” adlı yıldız türünden.

ok küçük kitleye sahip bu yıldızlar, yaanabilir gezegen arayıında ilk bakılan noktaları oluturuyor.

Gliese 581 gezegeninin yarıçapı dünyadan 1.5 kat büyük; yüzeyi ise karalar ve denizlerle kaplı.

Astronomlar, bu gezegenin, insanların yaamasına elverili artlar taıyabileceini düünüyor.

“Harps” teleskopu ile kefedilen “Gliese 581″ yıldızının etrafında dolaan gezegen, hem sıvı hem de katı yüzeye sahip ve yüzeydeki sıcaklıı da dünyadaki gibi.

Gezegen yüzeyindeki ortalama sıcaklık 0 ile 40 santigrad derece arasında deiiyor.

Bu da yüzeyde sıvı halde su bulunabileceini düündürüyor.

Astronomların hesaplamalarına göre, kitlesi dünyadan 5 kat fazla olan gezegendeki yerçekimi ise dünyadakinden 2.2 kat fazla.

Gezegen, “Gliese 581″ güneinin etrafında 13 günde dönüyor.

Gliese 581, kendi güneinin yörüngesinde Dünya’nın Güne’e uzaklıının 14′te biri mesafede seyrediyor.

Gliese 581, yakın olduu yıldızla gelgit yönünden balantılı.

Yani, aynı adlı yıldız, aynen Ay’ın Dünya’da gelgit yaratması gibi Gliese 581′de gelgite neden oluyor.

Gezegenin atmosferi, ısı dolaımına izin verecek kadar sıcak. Atmosfer younluu, canlıların yaamını etkileyen temel etmenlerden biri.

Venüs’ün kendi çevresindeki dönü hızı Dünya’nın 117′de biri kadar.

Bu da hem gün ve gecelerin uzun olmasına neden oluyor hem de gün ve gece arası atmosferdeki ısı daılımını azaltıyor.

Gliese 581′in büyük kütlesi atmosferin youn olmasını salıyor.