mercimek

Genetii deitirilmi organizma içeren gıda ürünlerinin tespiti için numuneler birbiri ardına laboratuvarlara gönderilirken, analiz sonuçları da ortaya çıkmaya baladı. Son analizlerde Toblerone çikolatasında GDO tespit edilmedi, Kanada meneili kırmızı mercimek ise GDOlu çıktı

Genetii Deitirilmi Organizma (GDO) içeren ürünlerle ilgili tebli sonrası balatılan analizlerden ilk sonuçlar gelmeye baladı. İlk 20 analizden 8i GDOlu çıkarken, dün de kırmızı mercimekte GDO tespit edildi. Tarım Bakanı Mehdi Eker, GDO sadece 4 üründe, mısır, soya, kanola ve pamukta kullanılıyor demiti. Son analiz sonuçlarına göre Türkiyeye ithal edilen Toblerone marka çikolatalarda ise GDOya rastlanmadı.

Kadanadan geldi

GDOlu kırmızı mercimee Adana laboratuvarında yapılan analizlerde rastlandı. Kanadadan gelen gemilerden alınan numunelerde, bu ülkeden ithalat yapan iki firmanın mercimei temiz çıkarken, iki firmanın ithal ettii mercimekte ise GDO tespit edildi. Bu ürünlerin Türkiyeye sokulmasına izin verilmezken, ithal edilen irket de yönetmelik uyarınca riskli firmalar istesine konuldu.

Limanlarda yer yok

Bu arada Mersin bata olmak üzere pek çok limanda gemi yanaacak yer kalmadı. Analiz sonuçlarını bekleyen ürünlerin olduu gemilerin yarattıı younluk ciddi sıkıntı yaratırken, ithalatçı irketler ise analiz süresinin uzamasından ve 1.300 TLden balayan analiz maliyetlerinden yakınıyor. Halen GDO analizi Bursa, Adana ve Ankarada bulunan 3 kamu laboratuvarında yapılıyor. zel laboratuvarların analiz için akreditasyon bavurusu yaptıına dair haberimizle ilgili ise talebimize karın Tarım Bakanlıından yapılmı herhangi bir açıklama bulunmuyor.

GDOLU MERCİMEK DAHA İRİ TANELİ OLUYOR

Türkiyede üretilende GDO yok, rekabet artık adil oldu

En büyük kuru bakliyat firmalarından Reisin Yönetim Kurulu Bakanı Mehmet Reis, kendilerinin tamamen yerli üretim bakliyat kullandıklarını, bu nedenle ürünlerinde GDO olma olasılıının bulunmadıını söyledi. Türkiyede üretilen pirinçte, mercimekte GDO yok, bunlar asırlardır bizim topraklarımızda üretilen ürünler diyen Reis, ithal edilen GDOlu mercimein boyutundan belli olduunu, daha iri taneli ve farklı lezzette olduunu belirtti.

Reis öyle konutu: Bundan önce GDOlu ürünler rahatça ülkemize giriyordu. GDO savunucuları açlıı azaltacak diyor ama GDO kullanımı tamamen maliyetleri düürmeye yöneliktir ve insanoluna yöneltilmi en büyük silahtır. Biz doal üretim yaptıımız için GDOlu üretimle rekabette zorlanıyorduk. O nedenle bu yönetmelikle en azından GDOnun tartıılmaya balanmasını bile olumlu buluyorum.

Kaynak: gazetevatan.com