Gabriel Cramer

Gabriel Cramer

İsviçre’li bir matematikçi olan Gabriel Cramer, 1704 yılında Cenevre’de dodu. Cenevre’de matematik ve felsefe profesörlüü yaptı.

Berlin akademisine ve İngiliz Kraliyet Akademisine üye seçildi. “Cebirsel Erilerin Analizine Giri” adlı kitabı 1750 yılında yayımlandı. Cramer’in bu kitabı, analitik geometri alanında yazılan ilk kitaplardan biridir. Cramer’in en büyük hizmetlerinden biri de, Jean ve Jacques Bernoulli’nin tüm kitaplarıyla, Leibniz’in “Commerciu Epistolcum” adını taıyan mektuplarını bir araya getirerek toplu halde yayınlaması olmutur.

Bugün, denklem sistemlerinin çözümünde kullanılan Cramer kuralı oldukça kolaylık salar.

Matematiin gelimesinde büyük katkıları olan Cramer, 1752 yılında Bagnols’da öldü.